Sist oppdatert: 12.11.2011 06:58

Sp vil satse på IKT

ARNE HEIMESTØL
  Skolesaken sto høyt på dagsorden i valgkampen, og flere partier vurderer nå hvordan løfter skal følges opp. Senterpartiet setter søkelyset på IKT. Årsmøtet som ble holdt på Soltun onsdag, ber partiets folkevalgte ta initiativ til en ad hoc-komité som skal utrede saken.

Går det som Sp ønsker, vil mandat bli utformet og komité være på plass om kort tid. Når saken er grundig utredet, tenkes den lagt fram for kommunestyret med anbefalinger om tiltak.

– Det har vært mye frustrasjoner knyttet til IKT i skolene våre. Slik kan vi ikke ha det, sier avtroppende lokallagsleder Ole Bjarne Strømmen.
– IKT er en grunnleggende ferdighet i alle fag og på alle trinn. Vi må ha noe mer å by elevene våre enn skrivebøker og kulepenner.