Sist oppdatert: 15.11.2011 20:14

Takk til det gamle menighetsrådet!

PER HARALD GRØV
  Nyvalgt menighetsråd er på plass. Vi takker det gamle rådet for vel utført arbeid. Vi vet at dere har stått på for å gjøre det beste for Hedalen menighet!

Det nye menighetsrådet takker for tilliten vi har fått, og håper at vi kan fortsette det arbeidet som det forrige rådet har startet på! Vi kommer til å benytte oss av både de kirkelig ansatte og mye frivillig arbeid fra kirkens medlemmer. Dette vil mange av dere allerede se gjennom brev som er i ferd med å bli sendt ut.

Har noen av dere forslag til saker som bør drøftes i menighetsrådet, ber vi dere ta kontakt. Alle innspill drøftes med interesse!