Sist oppdatert: 22.11.2011 06:25

Permitteringer ved Hedda Hytter

ARNE HEIMESTØL
 

Fem ansatte i produksjonen ved Hedda Hytter permitteres med virkning fra mandag 28. november. – Bakgrunnen er mindre volum i produksjonsreserven enn beregnet, sier daglig leder Magne Omsrud.

 

 

Produksjonen vil fortsette med redusert mannskap. I tillegg til dem som blir igjen i produksjonen, vil det være medarbeidere som over en periode vil montere hytter ute på byggeplasser.

 

Vil ha hytte, men nøler
– Årsakene til permitteringene er flere, men vi merker en større grad av nøling i markedet på de forespørslene vi får i forhold til kjøp av ny hytte. Dette er noe som merkes i hele hyttebransjen. Selv om det fortsatt er relativt lavt rentenivå i Norge, er det flere potensielle kjøpere som velger å vente med handel. Dette kan ha sammenheng med den globale økonomiske situasjonen og hvordan denne eventuelt kan påvirke norsk rentenivå på sikt, sier Magne.
 

Selv om det fortsatt er relativt lavt rentenivå i Norge, er det flere potensielle kjøpere som velger å vente med handel. Dette kan ha sammenheng med den globale økonomiske situasjonen og hvordan denne eventuelt kan påvirke norsk rentenivå på sikt, sier Magne.

 

Hedda ser ikke mørkt på situasjonen og viser til undersøkelser fra Prognosesenteret og andre makrotall som forteller at nærmere 100 000 norske husstander har planer om å kjøpe hytte.


Mer markedsføring

– Det vi gjør for å avhjelpe den midlertidige situasjonen vi er i nå, er å øke kapasiteten på salgssiden, samt gjennomføre flere kampanjer mht. større grad av synlighet i markedet.

 

Kortere ventetid
Høy etterspørsel har gjort at ventetiden for å få hytte har vært vel et år. For hyttekjøpere kan situasjonen som nå har oppstått, være en fordel. Leveringstiden blir kortere enn før.


Få lokale ringvirkninger
Flere snekkerlag har arbeid knyttet til montering av Hedda-hytter.
– Redusert produksjon vil i liten grad ramme lokale snekkerlag, sier Omsrud. Mer utsatt vil utenlandske snekkerlag være.

 

Tomtefelt tas i bruk
Hedda Hytter AS har flere tomtefelt som de i i løpet av første halvår 2012 vil bygge hytter på. – Dette vil også medvirke til at permitteringene forhåpentligvis blir av kortvarig karakter, forteller Omsrud.


Samarbeid med NAV

Permitteringene foretas i nært samarbeid med tillitsvalgt i Hedda Hytter AS i Hedalen og daglig leder forteller at de er dialog med NAV for å avhjelpe situasjonen så godt som mulig for dem som permitteres.

 

HEDDA HYTTER AS har sitt hovedkontor med produksjon og administrasjon i Hedalen. Selskapet har produksjons- og salgssamarbeid med Skjåk Hedda Hytter AS og Suldal Hyttebygg AS med bl.a. eget salgskontor på Norsk Hyttesenter på Hellerud. Selskapene har over 50 ansatte og omsatte i 2010 for ca. 90 millioner kroner. Hedda Hytter AS kan gjennom 30 år vise til solide økonomiske resultater.