Sist oppdatert: 25.11.2011 17:43

Kulturprisen til Trygve Bolstad

  Sør-Aurdal kommunes kulturpris for 2011 er tildelt Trygve Bolstad. Her gjengir vi ordfører Kåre Helland sin tale i forbindelse med prisoverrekkelsen fredag kveld.

Formålet med utdeling av kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet. Prisen ble for første gang delt ut i 1978.

I retningslinjene for kulturprisen i Sør-Aurdal heter det:

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal. Prisen kan også deles ut til lag og foreninger.

Prisvinner
Levekårskomitéen har gjort enstemmig vedtak om at Sør-Aurdal kommune sin kulturpris for år 2011 skal tildeles:

TRYGVE BOLSTAD

Bakgrunn
Trygve Bolstad er en framifrå felespiller og har gjort en særlig innsats i formidlingen av folkemusikken - ikke bare i Sør-Aurdal - men i hele Valdres.

Trygve står for en rik folkelig tradisjon og formidling av felespillerkunsten i Valdres på sitt beste. Han kan formidle folkemusikkens rikdom på en slik måte som bare en stor spillemann kan. Trygve er solospillemann med en stor nyanserikdom og personlig spillestil. Han er en særs bra spillemann på hardingfele og er kunnskapsrik om folkemusikktradisjonen i Valdres.

Trygve er i dag en nestor i hardingfelemusikken i Valdres. Han er, og har vært, en viktig læremester for mange unge spillemenn fra Valdres. Han har fått frem mange talenter. Trygve videreformidler folkemusikken og spillemannstradisjonen til kommende generasjoner på en god måte.

Historikk

Trygve Bolstad ble født i 1943 i Øystre Slidre. Han vokste opp i et levende folkemusikkmiljø.
Trygve fikk sin første fele som 6-åring. Han lærte å spille hjemme av faren Knut og av slektninger. Tradisjonsmusikken fulgte Trygve gjennom hele oppveksten. Dette var med å sette sitt preg på den unge spillemannen, og ble for Trygve starten på en lang karriere innen folkemusikken.

Trygve var med på de første spillemannskursene som Torleiv Bolstad holdt etter at han ble ansatt som folkemusikkinstruktør i Valdres i 1966. I årene som fulgte ble slåttemusikken tatt frem igjen, og hele seks spel- og dansarlag ble stiftet i Valdres.

Trygve reiste til Oslo i 1969. Der var han aktivt med i Valdreslaget som spillemann og formann i folkedansgruppa. Trygve spilte på mange gammeldanskurs. Kjennskapet han stiftet med spillemennene der ga nye impulser og inspirasjon.

Trygve spilte for Valdreslaget i konkurranse i Wales, der de vant sin folkemusikk- og danseklasse. Og han var med leikarringen på Bygdøy til Yoguslavia på barnefestival i 1975.

Etter vel ti år i hovedstaden, flyttet Trygve hjem til Valdres. Han har senere holdt kontakten med folkemusikkmiljøet i Oslo, og stiller gjerne som spillemann når Venneforeningen for Valdresene i Oslo samles før jul.

Folkemusikk
Trygve Bolstad har vært sentral på mange plan innen folkemusikkmiljøet i Valdres.

Han underviste fra 1980 og fremover i hele Valdres. Trygve holdt kurs i felespill, og var lærer i musikkskolene i hele Valdres.

Trygve begynte som folkemusikkleder i Valdres 1. juli 1980. Som daglig leder i Folkemusikknemnda for Valdres fikk han ansvaret for bl.a. Jørn Hilme stemnet og Arkivet ved Valdres folkemuseum.

Trygve Bolstad har vært deltaker på landskappleiker og Jørn Hilme stemne. I 1988 spilte han seg opp i A-klassen på landskappleiken i Bø.

Trygve var fra 1988 aktiv som lærer og spillemann i Valdres folkemusikkgruppe. Han var med som distriktsmusiker helt fra starten, og har turnert rundt på skoler og barnehager i Valdres og holdt utallige konserter. Trygve var senere med Rikskonsertene på turnéer og spilte. Mange barn har på disse turneene fått prøve den vesle fela hans.

Trygve var sentral i ungdomsgruppa ”I Valdrestakt”, som var for hele Valdres. De reiste i 1989 over til USA og spilte på en folkemusikkfestival i Utah.

Trygve har vært aktivt med når Begnaljom spel- og dansarlag opp igjennom årene har arrangert kappleiker. Han sitter i dag i styret i Begnaljom spel- og dansarlag, og er representant for Begnaljom i styret for Stiftelsen Bangsmoen.

Trygve Bolstad har i mange år vært leder for Bjørkestubben, ei felegruppe for barn og unge fra Sør-Aurdal og Etnedal. Bjørkestubben var lenge veldig aktive og har spilt ved mange større arrangementer rundt om i Valdres. I 1989 spilte de på en internasjonal festival på Fagernes, der NRK gjorde opptak. Bjørkestubben har vært på Norge Rundt med spilling ved Valdres folkemuseum. Bjørkestubben deltok i 1991 på en barnefestival Finland.
Vi har hatt gleden av ha med Bjørkestubben på mange kulturkvelder under trygg ledelse av Trygve Bolstad. Det må også nevnes at Bjørkestubben har spilt både for Kong Olav, Kong Harald og Dronning Sonja. Sist spilte de for Kongeparet på Bautahaugen under det offisielle besøket i Sør-Aurdal i 2010.

Nå har Trygve tett kontakt og samarbeid med Elvelangs, ei gruppe frå Ringerike folkemusikklag.

Gårdbruker
Trygve er bosatt i Hedalen og driver gård sammen med kona Borghild. Her har interessene hans for gårdsbruk, folkemusikk og biler fått blomstre. Trygve er glad i gamle ting og flink til å ta vare på dem.


Bilentusiast
Trygve er bilentusiast. Han har stor interesse for game bilder, og da særlig Citroéner. I musikkvideoen med Trygve Bolstad som ligger ute på YouTube kan vi bl.a. se Trygve sitte i sin 1983 modell Citroén og spille fele. Videoen ble laget i forbindelse plateutgivelsen i 2004.

Utgivelser
Trygve Bolstad fikk i 2004 og 2005 ”Statens arbeidsstipend for kunstnere” for å kunne fordype seg i slåttemusikk og gjøre ferdig en CD han hadde under arbeid.

I 2004 ga Trygve Bolstad ut soloplata ”Alies”. Her kan en høre noen av slåttene og de fine lydarlåttene han har laget. Han har et stort slåttereportoar, og har laget mange nye låtter som nyttes av andre spillemenn. Trygve har vært med på flere CD-innspillinger.

Trygve var en tid å høre på radioen i programmene ”Folkemusikkhalvtimen”.

Priser
Trygve Bolstad ble i 1993 tildelt Haldor Røynes ærespris. Prisen blir delt ut på Jørn Hilme- stevnet annethvert år til en utøver som har gjort seg bemerket innenfor folkemusikkformidling i Valdres.

God læremester
Mange dyktige, og i dag kjente musikere fra Valdres, har startet sin lære hos Trygve Bolstad.

Trygve er fremdeles aktiv som folkemusiker og instruktør. Trygve underviser i dag i felespill i Kulturskolen i Sør-Aurdal. Han er en tålmodig og unik læremester for sine elever.

Formidling og rekruttering har hele tiden stått sentralt i Trygve Bolstad sitt virke. Trygve fører spillemannskunsten og tradisjonsmusikken fra Valdres videre til kommende generasjoner. Han formidler folkemusikken på en god måte til sine elever og sitt publikum.

Trygve har hatt, og har, stor betydning for folkemusikkmiljøet her i Sør-Aurdal og i hele Valdres.

Jeg har med dette den store glede og ære av å be TRYGVE BOLSTAD om å komme frem og motta kulturprisen, som består av en gavesjekk, diplom og blomster.