Sist oppdatert: 28.11.2011 06:46

Nes skole kan bli lagt ned

ARNE HEIMESTØL
  Formannskapet i Ringerike har bestilt en utredning som konkluderer med at skolen på Nes bør legges ned.

Ringblad.no forteller at Ringerike kommune har et underskudd på 100 millioner kroner som flertallspartiene ønsker å bli kvitt de neste fire årene. Ett av tiltakene er i første omgang å legge ned ungdomstrinnet på Nes skole og overføre elevene til Hallingby eller Sør-Aurdal. Ringblad.no skriver at trinnet har 10 elever.

Tidligere rektor ved Nes skole, Ole Gjerdalen, forteller at elevtallet ved skolen har gått betydelig ned de siste årene. Dette forsterkes av at flere foreldre velger å kjøre barna sine til skole på Hallingby. – Dette reagerer jeg på, for det bidrar til å undergrave skolen på Nes, sier Gjerdalen. Han er spesielt bekymret for at barnetrinnet ved skolen skal bli lagt ned. Det finnes grenser for hvor lang skolevei de minste barna bør ha.

Gjerdalen viser ellers til at Nes skole har samarbeidet med andre skoler om ungdomstrinnet. Sist skjedde dette skoleåret 1987/1988 da det ikke var mulig å skaffe tilstrekkelig med kvalifiserte lærere til ungdomstrinnet. Dette året gikk elevene i Hedalen.

Dersom ungdomstrinnet blir lagt ned, og foreldrene stilles fritt med hensyn til skolevalg, tror Gjerdalen de foresatte vil velge Hallingby eller Hedalen alt etter hvor de bor.