Sist oppdatert: 02.11.2011 16:42

Frisk satsing

ARNE HEIMESTØL
 

Marta og Tor Ingar Nordby står bak en betydelig opprusting av Joker-butikken i Hedalen. Det er foretatt utbygging og investeringer for vel 3 millioner kroner i år, og neste år skal trafikkforholdene ved butikken utbedres med en parkeringsplass til ca. 30 biler.

Hele første etasje i hovedbygget er nå ombygd til butikklokale. I tillegg er lageret bygd sammen med butikken slik at en nå disponerer 500 kvadratmeter.

Tilbudene
Nytt inngangsparti, tilpasset rullestolbrukere, er det første som møter oss. Vareinntaket er flyttet til baksida av lageret. Kjøle- og frysekapasiteten er doblet, og Post i butikk med utlevering av pakker er på plass. Et rom er omgjort til kaffekrok, medisiner kan en få utlevert fra apotek, og de som trenger hjelp til tipping og spill av ulike typer, kan få det i butikken. Å få kjøpt fiskekort er ikke noe problem, og skal tøy renses, finnes det en tjeneste for dette også. – Men dynamitt selges ikke. Her må en nok nøye seg med nyttårsraketter. ;-)

– Jeg tror vi har fått på plass de tilbud som det er mulig å få til i forhold til den etterspørsel vi har, sier Tor Ingar – som er optimist med tanke på framtida. Kundetilstrømmingen vil trolig øke, ikke minst som følge av at flere bruker hyttene i fjellet mer enn før.


Bygget er malt sommeren og høsten 2011.


Frukt og grønt er plassert nær inngangspartiet. Her inviteres det til sunne matvaner. :-)


Her kan du hente postpakkene dine.

Arbeid for flere
Seks personer deler på ansvaret for åpningstidene som er fra 8-18 på mandag–torsdag, 8–20 på fredager og 8–16 på lørdager. Marta og Tor Ingar vurderer om butikken bør holdes åpen på søndager også.


Skal det være en blomst?


Kaffekroken – for dem som vil slå av en prat eller bare ha en god kopp med et kaffeprodukt.


Status
Vareutvalget er stort sett som tidligere, men det er mye bedre plass enn tidligere slik at en ikke trenger å etterfylle hyllene så ofte som før. Kassakøen er også mindre ettersom butikken nå har to stasjoner der en kan få betalt for innkjøpene som er gjort. Prisene er de samme som i øvrige Joker-butikker, men vareutvalget er noe bredere.

Historikk
Marta og Tor Ingar er tredje generasjon som driver butikk i "Dokka". Den første butikken åpnet i 1923. Da de tok over i 1997, var den årlige omsetningen på 3 millioner kroner. Den er femdoblet til nå. At utbyggingen blir tatt vel i mot, understrekes av en omsetningsøking på ca. 4 % til nå i år.

Noe svinn
Varesvinnet er på 2–3 %, men tyveri er ikke noe problem.