Sist oppdatert: 11.10.2011 07:11

Legger press på Ap og Sp

ARNE HEIMESTØL
  Tverrpolitisk kommuneliste, Fremskrittspartiet og Høyre har inngått samarbeid om to formannskapsplasser. Bak denne lista er det åtte kommunestyrerepresentanter – alle menn.

Dette betyr at Kari-Anne Rustebakke er utenfor det valgtekniske samarbeidet og kan følgelig ikke velges til formannskapet. De tre listene legger dermed press på Sp og Ap. Skal det være tre kvinner i formannskapet, må alle tre komme fra disse partiene.

Dette er de tre første på lista til TPK, Frp og H:

  1. Oddvar Fremgaard (TPK)

  2. Geir Ståle Bjørnstad (FrP)

  3. Olav Kristian Huseby (H)

Olav Kristian Huseby blir første vararepresentant fra denne lista til formannskapet.