Sist oppdatert: 17.10.2011 06:56

Bør menn først få lappen når de er 23 år

MARIANNE, USA
  Unge menn er en risiko i trafikken. De har ikke de samme evnene til å vurdere risiko og tenke over konsekvenser som det jenter har. Er det dermed rettferdig at gutter må vente til de er 23 med å ta lappen, uten at jenter må det?

Studier viser at 71 prosent av ungdom som omkommer i trafikken, er gutter, og manglende beltebruk, ufornuftig kjøring, høy hastighet, rus, alkohol og for lite erfaring er viktige grunner til dette. Det viser seg med jevne mellomrom at noen gutter og unge menn ikke alltid er like modne som jenter i 18-årsalderen og kan derfor være svært utsatt i trafikken. Flere forskere mener derfor at menn ikke bør få lappen før de fyller 23 år.

At menn ikke bør få lappen før de er 23, kan det være flere grunner til. Undersøkelser gjort av SINTEF viser at tenåringsgutters hjerne er for lite moden i 18-årsalderen, og frontallappene som vurderer risiko og konsekvenser i hjernen, er ikke modnet før i 25-årsalderen. Dette er et viktig argument for å utsette aldersgrensen for å kunne kjøre bil for unge menn. Med en mer ferdigutviklet hjerne og fornuft generelt kan det hende at ulykkesstatistikken viser bedre tall til fordel for guttene.

For det andre kan gutter være ganske umodne og lett påvirkelige. Når de sitter bak rattet med bilen fylt opp av kompiser, kommer instinktet om å tøffe seg fram. Hvert år viser de at de ikke er klare for trafikken når de at 18 år. Altfor mange blir innblandet i alvorlige ulykker der noen i verste fall mister livet. Havner de i en trafikkulykke, går det ofte ut over flere enn bare dem selv. Uskyldige personer i alle aldre blir drept, av ofte unge, mannlige sjåfører, i trafikken hvert år. Langt over halvparten av unge som omkommer i trafikken, er gutter, og denne prosenten kan synke betydelig hvis aldersgrensen for sertifikatet blir hevet til 23 år.

På den ene siden kan det virke enkelt og fristende å endre regelen for å kjøre bil for gutter, men på den andre siden vil det nok oppleves som veldig urimelig i forhold til jentene som kan kjøre opp i en alder av 18. Dessuten samsvarer vel ikke helt en slik regel med likestillingsnorge 2011?

Mye forskning og tester viser at gutter er farligere og mer utsatt i trafikken enn jenter. Overalt snakkes det om hvor høy prosenten er for trafikkulykker med gutter involvert sammenlignet med jenter, men å heve aldersgrensen bare for gutter vil også være veldig urettferdig. Dessuten er vel ikke alle menn like umodne og uerfarne? Kanskje det ville hjulpet med noen begrensninger for begge kjønn som ikke å kunne ha mer enn én passasjer i bilen, eller at de ikke har lov til å kjøre etter kl. ti på kvelden. Mange av ulykkene skjer jo nettopp på kveldstid med bilen full av venner. Selvfølgelig vil noen også bryte denne regelen, men da bør alle passasjerer over atten år være medansvarlige og at det får konsekvenser for alle dersom de blir tatt.

Uansett er gutter en mye større risikogruppe enn jenter når det kommer til trafikkulykker, og av de jentene som dør i slike ulykker, er flere av dem passasjerer. Alt i alt, er det verdt å endre aldersgrensen for gutter? Vil det bli færre ulykker? Er dette den beste løsningen på problemet? Dette er viktige spørsmål man bør tenke over. Ja, det vil bli færre ulykker, men hvor mye vil prosenten synke?

Jeg synes man er altfor ung til å miste livet i en trafikkulykke som tenåring fordi man ikke er moden nok til å kjøre bil. Jeg mener også at alt som kan gjøres for å hindre ulykker, bør testes ut og gjennomføres. Det må settes inn tiltak og prøves ut nye ordninger til det faktiske ulykkestallet går ned. Det er kanskje ikke rettferdig for alle, men en viss urettferdighet er bedre enn altfor mange trafikkulykker og dødsfall forårsaket av unge menn hvert år. Hvis det er dette som skal til, vil jeg si meg enig i Dagfinn Moe; menn bør først få lappen når de er 23 år.

KILDER · http://nrk.no/nyheter/norge/1.7274588 http://www.adressa.no/nyheter/trafikkdoden/article1590901.ece http://www.tryggtrafikk.no/%C3% 98kning+i+antall+ungdomsulykker.b7C_wBzI4j.ips  http://www.tryggtrafikk.no/D%C3%B8r+som+passasjerer+-+n%C3%A5r+guttene+kj%C3%B8rer.b7C_wJvQWy.ips · http://byavisen.net/2011/05/aktuelt/t%C3%B8ffe-gutter-d%C3%B8r-i-trafikken Nedlastingsdato for alle kilder: 20.09.2011