Sist oppdatert: 22.10.2011 07:34

Hva nå, Høyre?

ARNE HEIMESTØL
  Valget er over, og Høyre fikk inn to representanter i kommunestyret: Olav Kristian Huseby og Rasmus Piltingsrud. Vi har spurt partiet hva de vil bruke sin posisjon til å gjøre nå, og svarene har vi fått fra gruppeleder Olav Kristian Huseby.

Hvem ønsker Høyre å samarbeide med i denne perioden?Kommer Høyre til å ha gruppemøter sammen med andre partier/lister?

– Høyre er opptatt av sak - at sakene vi skal arbeide for bidrar til økt næringsutvikling, bedre skoler, enda bedre omsorgstilbud og bedre veier. I tillegg er vi opptatt av lokaldemokratiet i kommunen og ønsker å understreke det ved å gjøre politikken tilgjengelig og gjøre det mulig å være politikere for alle enten de er pensjonister, småbarnsforeldre, eller selvstendig næringsdrivende. Vi er forberedt på å samarbeide om dette med alle parter.

Høyre har allerede, sammen med TpK, FrP og KrF etablert rutiner for gruppemøter foran møter i kommunestyret og formannskap. Dette er viktig for å forme og kvalitetssikre alternative forslag, og for å danne et grunnlag for en god og konstruktiv debatt, når vi kommer godt forberedt til de offentlige møtene.


Hvordan vil dere arbeide for å få gjennomslag for saker dere er opptatt av?

– Høyre vil arbeide for de sakene vi har i vårt program for denne perioden, og ved å gjøre et grundigst mulig forarbeid, forsøke å få andre partier og personer til være med på disse ideene.

Skole har vært markedsført som et satsingsområde fra Høyre. Hvordan vil
dere følge opp dette?

– Høyre vil i tiden fremover fortsette vårt engasjement innen arbeide for en god skole i Sør-Aurdal. Vi ser at noe allerede er blitt gjort siden i vår, men vi vil stadig selv undersøke hvordan kvaliteten, trivselen og det materielle tilstanden er i skolene våre.

Vi kan ikke tillate oss å ha en middelmådig skole - det er jo der vi legge grobunn for fremtiden gjennom kunnskap, sosiale egenskaper og stolthet rundt lokalsamfunnet. Fokuset vårt vil ligge i å bidra til bedrede rammevilkår for skolen gjennom å få på plass en visjon for skolen etterfulgt av tydelige styringsmål. Vi tror denne visjonen og styringsmålene bør ha en tverrpolitisk forankring. Videre ser vi skolen som en naturlig arena hvor vi som sør-aurdøler kan gjøre barn og ungdom bevisst og stolt av vår historie og kultur - det kan vi gjøre ved å fortelle vår historie og historier (eksempler i uprioritert rekkefølge) - Mikkjel Fønhus, Bagnsbergatn, Storbrufos Tresliberi, Bagn Bygdesamling, Vassfaret, Bautahaugen, stavkirkene, Edvard Elsrud, skogbrukstradisjonene, industrihistorien med mye mer.


Hvilke andre saker vil dere prioritere resten av dette året?

– De første sakene som har kommet opp er stort sett fordeling av verv i styrer og komiteer i kommunen vår. Høyre ønsker å være representert i forskjellige fora, og stiller, sammen med andre i opposisjonen, med kandidater til alle verv.
 
Økonomi er viktig for å nå andre mål. Vi forbereder nå arbeidet for budsjettmøtet i kommunestyret, som finner tid rett før jul. Høyre vil fremme forslag som krever utregninger og undersøkelser. Dette for å få en bedre utnyttelse av kommunens midler. Høyre ønsker å synliggjøre at det finnes alternative løsninger i de forskjellige saker som kommer opp.

Høyres politikk er basert på løsninger, og er vi ikke enig med de styrende partier, forsøker vi å komme med konstruktive forslag til andre løsninger. I opposisjon har vi oppgaven med å se med kritiske blikk på det arbeidet som gjøres, men samtidig arbeide konstruktivt med alle parter til det beste for kommunens innbyggere.