Sist oppdatert: 27.10.2011 05:58

Formannskapet på befaring ved Hedalen barne- og ungdomsskole

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Det aller første møtet for det nyetablerte Sør- Aurdal formannskap ble holdt på Hedalen barne- og ungdomsskole tirsdag 25. oktober 2011. Selve formannskapsmøtet, og hva som der skjedde, er en historie for seg. Det som det her skal fortelles om, er det som skjedde før møtet.

 

 

Leder i Hedalen skoles venner, Arne Heimestøl, ønsket politikerne og folka fra kommuneadministrasjonen velkommen. Etterpå tok han og en av sjefene for malearbeidet, Frode Eriksen Ildjarnstad, alle med på en guidet tur rundt skolen. I løpet av denne befaringa fikk formannskapsmedlemmene og vi andre vite at det er lagt ned 1450 dugnadstimer siden arbeidet startet for 14 måneder siden. Alle utvendige vegger er malt, for det meste tre ganger. En god del panel var ødelagt, mye på grunn av beplantning oppetter veggene. Det vil si at man aller først måtte fjerne beplantning med tilhørende røtter og gjøre nødvendig grunnarbeid, deretter skifte panel, og så male. En god del av det utførte grunnarbeidet er gjort med maskiner.

 

 

 

 

 

Vinduene er fremdeles trekkfulle. I den forbindelse kunne Lene Grimsrud legge fram interessante opplysninger. Man arbeider med enøkplaner for alle kommunale bygg i Sør-Aurdal og håper å få ut noen statlige midler. Planene vil være klare om ikke alt for lenge, så vidt vi forsto. Deretter må de forelegges kommunestyret, og det må gjøres vedtak. Det er m.a. o. litt fram, men venter man på noe godt, venter man forhåpentligvis ikke forgjeves.

 

På turen rundt skolen fikk vi videre høre om nye nedløp fra takrenner, vannbrett, gesimskasser, pussing og maling av mur, og mye annet. Det aller viktigste i tida framover blir å få taket i 100 % ordentlig stand.

 Kontroll som Odd Arne Olsen fra kommunen utførte ved hjelp fra brannbil med vannslange, avslørte to lekkasjer som må repareres.
 

Hytta til den kommunale barnehagen er fundamentert på nytt og pusset opp. Mye rydningsarbeid er gjort allerede, og i høst står skogkrullen mellom Hedalsheimen og barnehagen for tur. Begge parter ønsker å se mer til hverandre.

 

 

 

Etter utendørs befaring trakk vi inn, og Magne Omsrud viste en powerpoint- presentasjon ang. skolekjøkkenet. En mer datakyndig person enn undertegnede vil presentere det viktigste her på Hedalssida. Planene Magne la fram, har en samlet prislapp på 700 000 kroner, inkludert mva.

Noe håper man å spare inn ved hjelp av dugnad, men mye, for eksempel elektriker - og rørleggerarbeid må man leie inn fagfolk til. Skilling håper man å få fra kommunen, næringslivet, lag- og foreninger og privatpersoner. Aller først håper man på Sør- Aurdal kommune og nært forestående budsjettbehandling.
 

Kommer pengene på plass i løpet av vinteren og våren, stenges skolekjøkkenet etter planen ca. 1. juni og gjenåpnes i ny og bedre stand 1. september. Stengningsperioden må avklares med skolens ledelse. – Et godt kommunalt bidrag vil sikkert gjøre det lettere å få ut penger fra andre, sa Magne Omsrud.  

 

Arne Heimestøl takket og trakk fram det gode samarbeidet mellom HSV og kommunen, representert ved politikere og administrasjon. Ordfører Kåre Helland avsluttet ”møtet før møtet” med rosende ord til Arne Heimestøl og Hedalen skoles venner. – Du er en god Valdres-ambassadør. Her i Distrikts-Norge har vi i blant lite penger. Da kommer man et stykke lenger med felles innsats og dugnad, sa ordføreren og trakk en Valdres-pin opp av lomma.

 

  • Her er planene HSV la fram for opprusting av skolekjøkkenet. (Bruk navigasjonspiler i nettleseren for å se hele presentasjonen.)