Sist oppdatert: 27.10.2011 13:40

Tok opp motorsport i formannskapet

ARNE HEIMESTØL
  Oddvar Fremgaard (TPK) og Geir Ståle Bjørnstad (FrP) fikk formannskapets enstemmige tilslutning til å innarbeide et punkt om motorsport i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune, 2012– 2015.

Setningen ”Kommunen vil legge opp til en restriktiv håndhevelse av regler for motorisert ferdsel i utmark” strykes.

Valdres Snøscooterklubb, NMK Valdres og NAF Valdres blir satt opp som foreninger som får uttalelsesrett i saken fremover.

Les saken her.

– Mitt og Geir Ståle Bjørnstad sitt forslag for å få inn motorsport i kommunedelplanen er for å vise at Sør-Aurdal tenker på bredde, og at det skal være rom for dem som driver all slags utøvelse av sport, sier Fremgaard og legger til at NMK Valdres, NAF Valdres og Valdres Scooterklubb da er parter som får rett til å uttale seg i høringsrunden.


Fremgaard og Bjørnstad