Sist oppdatert: 06.10.2011 17:54

Statsbudsjettet og kommuneøkono-mien

ARNE HEIMESTØL
  Torsdag ble statsbudsjettet lagt fram. Rådmann Erland Odden har studert tallene og uttaler følgende:

Konsekvensene er det for tidlig å si noe om. Dette vil vi se etter hvert som fagdepartementenes proposisjoner gjennomgås. Det er beregnet en vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 3,4 % fra RNB 2011 til 2012 (snaut 5,9 mill. kr.).

Kostnadsveksten er beregnet til 3,25 % (pris- og lønnsvekst). I tillegg til veksten i frie inntekter får kommunen snaut 4,3 mill. kr. til samhandling (medfinansiering sykehusinnleggelser og utskrivningsklare pasienter).

Det er også sagt at det skal være økt satsing på barnehage, barnevern, skole, helse, omsorg og samferdsel. Detaljer om dette må vi komme tilbake til.