Sist oppdatert: 08.09.2011 06:54

Sør-Aurdal Høyre sin appell

OLAV KRISTIAN HUSEBY, ORDFØRERKANDIDAT
 

Vi er glad i kommunen vår. Vi har vakre bygder med varierende kulturtilbud og fine bo-områder. Selv om mye er bra i Sør-Aurdal, er det ingen grunn til ikke å gjøre det bedre. Kommunen har forhåpentligvis kommet seg ut av krisen skapt av dårlig økonomistyring i tidligere perioder. Nå er det på tide å rette blikket fremover og skape vekst i vårt område.

 

Høyre ønsker en aktiv markedsføring av Sør-Aurdal for både bosetting og næring. Vi støtter selvfølgelig det lokale næringsliv, men vi vil også aktivt arbeide for å skaffe nye næringer til kommunen.
 

Høyre har i senere tid fokusert på kommunens skoler, men er vi også dypt interessert i alt annet som kommunen forvalter. Høyre vil gjennom grundig arbeid bidra til at helsevesen, brannvesen, skole og forvaltning av kommunens eiendommer skal være til det beste for kommunens innbyggere.
 

Høyre ønsker bolyst og ikke boplikt. Vi vil ha en liberal holdning til søknader om konsesjon og deling av eiendommer. Nye innbyggere ønsker seg trygge lokalsamfunn, gode skoler og attraktive boligtomter. Vi har et godt grunnlag for dette i Sør-Aurdal, men med tryggere skoleveier, bedre kunnskap om skolen og åpning for bosetning der folk ønsker å bo, vil vi kunne ta godt i mot nye innbyggere til kommunen vår.
 

Sør-Aurdal Høyre har et bredt kontaktnett med kommunene i Valdres, Oppland fylke og Høyre på Stortinget. Dette er svært nyttig for å fremme saker som går på tvers av kommunegrensene. Dette er saker innen samferdsel, skole, helse og næring.

 

Høyres organisasjon er nyttig og nødvendig for å tilegne seg informasjon og kunnskap. Vi vet å utnytte vårt nettverk, og vi har jevnlig kontakt med politikere på alle nivåer.
 

 Sør-Aurdal Høyres listekandidater har bred bakgrunn fra skole, helse, offentlig forvaltning, landbruk, økonomistyring, lov og rett, organisasjonsarbeid, turisme, salg og markedsføring.
 

Ønsker du en ny og fremtidsrettet politikk i Sør-Aurdal, er Høyre ditt rette valg. Høyre står for en dynamisk politikk og planmessig utvikling, med langsiktige løsninger som er til det beste for Sør-Aurdal Kommune.

Gi din stemme til Høyre, både i kommune- og fylkestingsvalget!
 

Olav Kristian Huseby

Ordførerkandidat Høyre