Sist oppdatert: 10.09.2011 22:46

Kirkevalget 2011

GUNVOR HEIENE
 

Her i Hedalen foregår kirkevalget i sløydsalen på skolen søndag kl. 14.00–18.00 og mandag kl. 10.00 til 18.00.

Alle stemmeberettigede medlemmer av Den norske kirke skal ha fått valgkort og kan komme og stemme på hvem som skal sitte i Hedalen menighetsråd og hvem som skal sitte i Hamar bispedømmeråd de neste fire årene.

Valgreglene ved kirkevalget er forskjellige fra reglene ved kommunevalg og fylkestingsvalg.

menighetsrådsvalget er det anledning til å endre på lista ved

  • å gi de en vil ha inn i rådet, en ekstra stemme ved å sette et kryss foran navnet

  • å stryke navnet på dem en ikke vil ha inn

  • føye til navn som ikke står på lista

Navn som verken har kryss eller stryk, får alle en stemme hver.

Lista til bispedømmeråsdsvalget er satt opp alfabetisk, og det er viktig å prioritere de en vil velge inn i rådet ved å skrive nr. foran kandidatene. Hvis en ikke setter nr. foran noen, blir stemmen forkastet. Det står forklart på stemmeseddelen hvordan en skal gå fram. På denne lenka finner du kandidatene til Hamar bispedømmeråd. Hvis du klikker på kandidatnavnene, kan du lese hva de står for: 

MØT FRAM OG BRUK STEMMERETTEN DIN! GODT VALG!

  • Her er menighetsrådets liste til valget 11.–12. september.