Sist oppdatert: 12.09.2011 11:11

Valgene i gang

ARNE HEIMESTØL
  Søndag kl. 14.00 åpnet stemmelokalene for kommunestyre-, fylkestings- og kirkevalget i Hedalen. Mandag 12.9. kan du stemme i tidsrommet 10.00–18.00.

Ved de to førstevnte valgene er det 570 stemmeberettige i Hedalen, og 51 av disse har benyttet muligheten til å forhåndsstemme.

Hedalen.no vil bekjentgjøre valgresultatene så snart disse er offentlige. Kandidatkåringen ved kommunestyrevalget vil trolig først foreligge på tirsdag ettermiddag.


Et pussig sammentreff: De som passer på at kommunstyre- og fylkestingsvalget går riktig for seg i Hedalen, er alle født i 1949.


Kirken den er et gammelt hus, men de to representantene fra menighetsrådet er nok yngre enn de som sitter i nabolokalet på skolen. ;-)