Sist oppdatert: 12.09.2011 21:43

Nytt menighetsråd er valgt

ARNE HEIMESTØL
  Det nye menighetsrådet består i valgt rekkefølge av Per Harald Grøv, Reidun Marie Storruste, Grete Skogly og Anny Bakke Perlestenbakken.

Varamedlemmene har denne rekkefølgen:

1. Bjørg Elisabeth Berg

2. Amund Grønhaug

3. Synøve Bakken

4. Astrid Langødegård Hegdal

5. Berit Åsli

 

Det var avgitt 195 stemmer ved menighetsrådsvalget.