Sist oppdatert: 16.09.2011 11:15

S

ARNE HEIMESTěL
   

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/rundskriv/2011/val-av-formannskapfylkesutval-kommunerad.html?id=653501