Sist oppdatert: 20.09.2011 14:47

Frihet

ANNE MARIE SKINNES LIE

Ei iransk/norsk  dame jeg kjenner, er så forundret over at vi diskuterer så lite samfunnsspørsmål når vi er sammen. At vi ikke snakker om friheten vår. Hun nevnte matpausene på jobb som eksempel. For henne er ikke frihet en selvfølge.

Hva er nå frihet, og hvem eller hva skal definere det? En definisjon kan være at et menneske bare kan være fritt i den grad det lever i et fritt samfunn, ikke underlagt vilkårlig makt og selv kan være med på å bestemme hvordan samfunnet skal styres.

Vårt demokrati er bygd på slike ideer. Vi behøver ikke se på nyhetssendinger eller lese verdenshistorie lenge før vi forstår at en slik frihet er verdt å kjempe for.

Men er det denne form for frihet  vi hører  mest om? Eller kan  det være maset om friheten til å velge produkter og tjenester? Økt privatisering og omorganisering av velferdstjenester, sykehus, kraftforsyning, post-  og samferdsel. Alt for at vi, befolkningen  skal kunne velge. Er det å foreta individuelle valg i alle sammenhenger vår viktigste felles verdi? Vekk med alle monopoler og prisutjamning. Vekk med politisk styring. Jo mindre styring, desto mer frihet. Er det sant? Frihet for hvem eller hva? Kan vi i stedet  spørre oss: Hvilke oppgaver skal det offentlige styre for å skape frihet og likhet?

Høyresida, eller  liberalismen  i politikken nasjonalt som internasjonalt, skaper motsetningsforhold mellom staten og individet, og setter likhetstegn mellom frihet og individuelle rettigheter. Jeg vil påstå at et velfungerende demokrati, en sterk velferdsstat og statlig styring på vesentlige områder, slik vi har kjent det  i Norden, er det som skaper størst frihet for enkeltmennesket. Fører vi arven videre?

Er det friheten for kapitalen og finansinstitusjonene som står øverst på dagsorden? Slik at vi kan få velge produkter og tjenester. Vi blir redusert til kunder i flere og flere sammenhenger. Jeg vil heller være en innbygger med plikter og rettigheter som er felles. Samfunnet må bidra til å skape likhet og likeverdige relasjoner mellom mennesker.  Kan jeg være optimist?

Jeg husker at jeg oppfordret  dama til å engasjere seg i politikk.

Stå på folkens!