Sist oppdatert: 24.09.2011 20:13

Sør Hedalen misjonsforening 100 år

ANNE STORRUSTE OMSRUD
 

I 1911 foregikk det arbeid på Aurdalsdammen i Vassfaret, og det kom arbeidere hit fra  Hadeland.  Det var bl.a. brødrene Petter og Otto Bekkelund.  Otto ble gift med Guri Bragerhaug, og  de bosatte seg i Hedalen.  Petter holdt kristne møter i bygda.  Det var vekkelse her, og det var ønske om å danne en misjonsforening i søre delen av bygda.

Lengre nord i bygda var det allerede etablert misjonsforening for Det Norske Misjonsselskap. Petter Bekkelund kjente Thorsten Berger fra Hadeland som var leder av Den Norske Kinamisjon på den tiden. Berger kom til Hedalen, - og Søre Hedalen misjonsforening ble stiftet.  Den ble tilsluttet  Den Norske Kinamisjonen, - som senere fikk navnet Evangelisk Orientmisjonen.  

Foreningen ble stiftet i oktober 1911. Første styret bestod av Ole Storruste, Olaus Hagen, Peder Knutsen, O. Skålebråten og Ole Hardhaug.  Nåværende styre er : Svein Breen,  Maria Syse Bråten,  Anne Storruste Omsrud.

Flg. har vært ledere i foreningen

  • Ole Storruste, 1911–1926

  • Olaus Hagen, 1926–1935

  • Osvald Fossholm,1935–1955

  • Gunnar Storruste, 1955–1996

  • Svein Breen, 1996–2000

  • Anne S. Omsrud, 2000–

Som kasserer var Ole Knutsen, så Arne Brenden, - og deretter Anton Brenden i hele 40 år. Andreas Gunderhuset var  medlem av styret i en årrekke.  I lengre tid var han nestformann.  De bygde i 1913  Søre Hedalen bedehus.

Vi har nå medlemmer fra hele bygda, og vi arbeider med navneforan-dringer. På misjonsfesten 25. sept. vil vi markere at det er 100 år siden foreningen ble stiftet.