Sist oppdatert: 28.09.2011 13:33

Nytt konfirmantår i Hedalen og Begnadalen

TEKST: SIGNE ELISABETH KVAALE
BILDER: ARNE HEIMESTØL
  Av mellom 30 000 og 40 000 konfirmanter i Norge er vår andel i år tilsammen 19, i Begnadalen og Hedalen menigheter. Dette tallet forteller oss at vi har en høy andel av 14-åringene i vårt opplegg for konfirmanttiden, og dette er en stor tillit å forvalte. Hva er det så vi tilbyr 14-åringene i de kommende månedene?


I Hedalen er det ni konfirmanter i år.

I ”Plan for konfirmasjonstiden i Den Norske Kirke” står det følgende:

Formålet med konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, for at de unge kan leve i menighetens fellesskap og vokse som Jesu Kristi disipler.

Dåpen er altså utgangspunktet for å bli konfirmert. Det er i dåpen det blir tydelig at du hører hjemme hos Gud.

Planen er et godt utgangspunkt for å gi konfirmantopplegget et konkret innhold. Gjennom undervisning og sosialt samvær skal konfirmantene derfor få et innblikk i troslære og kirke- og gudstjenesteliv.


Konfirmanttiden er en viktig tid både for konfirmantene og kirken. De nærmeste månedene har ungdommene en særlig plass i menighetens fellesskap, der de er invitert til å undersøke og selv delta i det som foregår.

Og det er faktisk ikke bare opp til presten å kunne skape et godt læringsmiljø. I kirken møter konfirmantene alle slags mennesker, og alle disse er kanskje like viktige i det å ønske dem velkommen, i det å gi dem en plass, i det å dele sine erfaringer, som presten er det. Vår felles oppgave overfor de unge er å formidle og bidra til et møte med Gud.

Fram til begynnelsen av 60-tallet handlet konfirmasjon om at konfirmanten bekreftet sitt forhold til Gud og sin tro på Ham. Et stort og alvorlig løfte, og ikke lett å opprettholde for mange. Dagens undervisning snur dette rundt, og fokuserer på Guds trofasthet og hans forhold til oss. Vi ønsker å formidle en tro som kan vokse og utvikle seg i møte med livet og dets utfordringer, ikke å presse 14-15åringer til en sikkerhet som kanskje er for stor for dem. Vi vet alle at sikkerhet kommer og går i løpet av livet.

Mange av oss opplever like mye tvil som sikkerhet i vårt trosliv. Derfor må tro og tvil og sikkerhet og alt åndelig liv forankres i Den treenige Gud, ikke i løfter og gode intensjoner. Konfirmantundervisningen ønsker å formidle en slitesterk tro som tåler livets utfordringer og sorger, like godt som dets fester og gleder.

Hva er det så konkret vi skal samles om?
Stikkordene blir mange: Kirken, gudstjenesten, Bibelen, Gud, for å nevne noen kjernepunkt. Det kristne livet; ansvar og utfordringer i verden i dag. I miljø- og klimaspørsmål, i fattigdomsproblemet og annen sosial urettferdighet. Her har presten selvsagt tenkt ut en del, og noe må også være opp til konfirmantene å bestemme- hva er viktig for dem? Og hvordan kan innhold og form best mulig tilpasses hverandre, her må vi også prøve oss fram med hver ny gruppe av ungdommer vi møter.
Og så skal vi på leir. Det er erfaringsmessig kanskje det kjekkeste i løpet av året. Et tettere sosialt samvær over litt tid gir rom for både alvor og moro.