Sist oppdatert: 03.09.2011 06:13

Hedalen.no kommenterer
Samstemt skolesatsing

ARNE HEIMESTØL
  – Lærere, bønder og politifolk er de som syter mest. Gå hjem og finn ut at dere egentlig har det ganske bra! sa en spøkefull og sjølironisk ordfører til lærerne på møtet Utdanningsforbundet hadde invitert til i Begnadalen torsdag kveld.

Og ordføreren hadde mer på lager: – Legg lærerne på sprit. Da varer de lenger. Vi har utdannet for få pedagoger!

Dette var de som svarte på spørsmål:
Ap: Svein Bakke, Sp: Kåre Helland og Karen Marie Kvåle Garthus,
TPK
: Oddvar Fremgaard, Frp: Gunnar Heiene og Tor Einar Fekjær,
H: Olav Kristian Huseby, KrF: Kari-Anne Rustebakke og Harald Liodden.

Det var en lun og god tone mellom listekandidater og knapt 50 frammøtte publikummere; flere av dem lærere. Noen reprise på skolestrukturdebatten ville verken Utdanningsforbundet eller de som ble utspurt, ha, og kvelden ble glitrende ledet av mangeårig lokallagsleder i Utdanningsforbundet, nå rektor på SAUS, Jan Henrik Bakke.

Det var gitt anledning til å forberede seg godt, for spørsmålene som kom fra lærerorganisasjonen, var for det meste kjent før møtet. Fra salen kom det også mange innspill. Etter vår vurdering fikk Utdanningsforbundet en unik mulighet: De er den eneste organisasjonen som får lov til å samle politikere fra alle partier/lister før valget. Det sier ikke så rent lite om hvor viktig skole har blitt i valgkampen. Flere pekte på at nettopp skolesektoren hadde blitt hardt rammet av nedskjæringer som måtte til for å få orden på kommuneøkonomien. Nå er underskuddet dekket inn, og handlingsrommet er større. – Verdt å merke seg er at barnehagesektoren nesten ikke ble nevnt.

– Trenger Sør-Aurdal flere lærerstillinger, spurte Bakke. Det samstemte svaret på dette var nei, men flere pekte på behovet for kompetansehe-vingstiltak.

Enigheten var utbredt om at

  • lærerne har behov for både etter- og videreutdanning, og kommunen har til nå ikke stilt tilstrekkelig med midler til rådighet for at en kan benytte ordninger staten er med på å finansiere.

  • flere skoler har stort vedlikeholdsbehov.

  • ved sykefravær er det vanskelig å få satt inn kvalifiserte vikarer.

Politiske skillelinjer fra riksnivå kom bare delvis fram, og da først og fremst knyttet til synet på nasjonale prøver. Høyre mente at slike prøver er viktige, og at resultater i skolekvalitetsundersøkelser må tas på alvor. Bakke røpet en viss skepsis både til slike prøver og til at de som vurderer elever, selv skal vurderes – men ble på siste punkt satt på plass av blant andre KrF og Ap. – Lærere må, som andre yrkesgrupper, tåle at kvaliteten på arbeidet de gjør, skal kunne kontrolleres.

Ap minte også om at kommunestyret har vedtatt at skolene skal øke det faglige nivået, målt ved hjelp av nettopp nasjonale prøver.

Inntrykket av at "nu skal alt bli meget bedre" i skolene begynte å senke seg over forsamlingen, men hvordan skal alle løftene finansieres? Er viljen større enn evnen?

Eiendomsskatt med et potensiale på vel 19 millioner er fy. Mest for FrP, Høyre og TPK, slik vi tolker det. Men KrF slengte seg på og kalte skatten usosial.

Sp vil ikke at en eventuell eiendomsskatt skal brukes til vanlig drift. Den bør heller gå til nye investeringer som kommer både hyttefolket og innbyggerne til gode. Ap mener at eiendomsskatt kan brukes til spesielle tiltak, men først må kommunen fullføre arbeidet med å få orden på økonomien.

FrP fant grunn til å minne om at de i sitt alternativt budsjett hadde satt av ekstra midler til blant annet innhold i skolen. Partiet foreslo også å omfordele noen lønnsmidler på vedlikeholdssektoren til materialer, men fikk ikke flertallet av kommunestyret med på dette.

Selv om det ikke ble lovet flere lærerstillinger, så må kommunen kjempe om kvalifisert pedagogisk arbeidskraft i årene som kommer. TPK mente at kommunen må lyse ut ledige lærerstillinger tidligere enn den gjør i dag.

Vi velger å trekke fram innsatsen til to av de nye som kan bli valgt inn i kommunestyret. Oddvar Fremgaard (TPK) framsto som en både engasjert og ivrig debattant. Olav Kristian Huseby (H) har startet valgkampen tidligere enn de fleste og virket godt forberedt på et felt partiet legger stor vekt på.