Sist oppdatert: 05.09.2011 05:23

Sør-Aurdal Arbeiderparti sin appell

SVEIN BAKKE
  Valget er nær forestående, og det er seks forskjellige partier å velge mellom i Sør-Aurdal. Mange sier det er ikke noen forskjell på hvilke partier som styrer hverken kommune eller stat. Det er vel en sannhet med noen modifikasjoner.

Arbeiderpartiet står for en rettferdig fordelingspolitikk der vi sammen skaper og fordeler godene. Det må faktisk komme verdier inn i systemet før vi kan fordele.

Den beste måten å få dette til på, er at alle er i arbeid. Vi må få slutt på ufrivillig deltid. Vi må ha full barnehagedekning¸ SFO i alle bygder slik at alle kan være i full jobb.

Arbeiderpartiet jobber for at Sør-Aurdal kommune skal være et godt sted å bo og flytte til. Vi vil optimalisere skolen i samarbeid med fagfolk og foresatte og jobbe for god omsorg i alle faser av livet.

Stem for frihet, solidaritet og like muligheter!
Stem for at alle skal med.
Din stemme er avgjørende.
Stem Sør-Aurdal Arbeiderparti!
MEN, DET VIKTIGSTE ER AT DU STEMMER OG VERNER OM VÅRT DEMOKRATI!
  • Her er Ap sin liste ved valget.