Sist oppdatert: 06.09.2011 05:18

Sør-Aurdal Senterparti sin appell

  11. og 12. september er det valg på nytt kommunestyre for Sør-Aurdal for de neste fire årene. Gjennom din stemme signaliserer du hvem du ønsker som ordfører. Valget handler om hvordan Sør-Aurdal skal styres framover

Her er noen av Senterpartiets viktigste saker:

 • I løpet av de siste årene har vi snudd store underskudd til overskudd. Det reddet kommunen fra å komme inn på den såkalte Robek-lista. Det var behov for å ta en del krevende og helt nødvendige avgjørelser. Vi har også arbeidet med å effektivisere tjenestene. Bedre økonomi skaper nye muligheter. Nå viderefører vi innsatsen slik at områder som trenger det skal bli styrket, i tråd med styrket kommuneøkonomi.
   
 • I 2007 manglet det godkjent reguleringsplan for E-16. Nå har vi fått ny plan på plass. Vi har gjort et betydelig arbeid for at vi skal få en rabattordning som tar hensyn til innbyggerne. Ordføreren har satt klare betingelser for en bomløsning overfor sentrale myndigheter. Dette forventer vi skal gi resultater. Vi har rustet opp flere fylkesveier, og andre er under planlegging. Et eksempel er opprustning av strekningen Bagn-Reinli, som et resultat av planleggingen Bagn-Bjørgo. Også i neste periode vil samferdsel være en viktig sak for oss.
   
 • Det regionale samarbeidet fremover vil kreve fortsatt mot og styrke av den politiske og administrative ledelsen i Sør-Aurdal. Spesielt gjelder dette helsereformen. I denne sammenhengen er vi en utkant i Valdres. Gode prosesser er avgjørende for at vi skal kunne gi best mulige helsetjenester til befolkningen. Dette viktige arbeidet ønsker vi å videreføre.
   
 • Vi har jobbet målrettet overfor fylke og stat for at Sør-Aurdal skal få midlene vi rettmessig har krav på. Dette krevende arbeidet har gitt resultater. Gode søknader har tilført ekstra midler som har styrket kommuneøkonomien. Her ser vi til fulle betydningen av å ha en ordfører som også sitter i fylkestinget i Oppland.
   
 • Vi vil videreføre den positive utviklingen i kommunen, slik at den kan gi gode tjenester til alle. Det er viktig for befolkningen i Sør-Aurdal at vi kan gå videre med dette arbeidet. Ved å gi din listestemme til Senterpartiet, kan du bidra til at denne gode utviklingen fortsetter.

Godt valg! 

Sør-Aurdal Senterparti