Sist oppdatert: 07.09.2011 18:16

TPK sin appell
Kjære velger!

  Vi står nå ovenfor et viktig kommunevalg, hvordan vil du at Sør-Aurdal skal utvikle seg de neste fire årene?

Vi i TPK består av mange samfunnsengasjerte mennesker fra alle deler av Sør-Aurdal, med ulik alder, kjønn, ulike yrker/bakgrunn og med ulik politisk erfaring. Felles for oss alle er at vi ønsker å utvikle Sør-Aurdal samfunnet videre – til det beste for alle innbyggere i kommunen!

Studer programmet vårt for å se hvordan vi har et spesielt fokus på næringsutvikling, helse og omsorg, de kommunalt ansatte, fritidstilbud og befolkningsvekst. TPK vil dessuten videreutvikle de gode etablerte tilbud innen skole og barnehage, kultur og idrett. Vi vil også styrke ideelle organisasjoner, sette større fokus på miljø og energipolitikken og fortsette god økonomistyring!

Stemmer du på oss i TPK, vil vi arbeide for å videreutvikle Sør-Aurdal for å gi deg og dine trygghet, mulighet for vekst og utvikling samt gode kommunale tjenester!

Godt valg! Hilsen alle oss i TPK