Sist oppdatert: 01.04.2012 18:46

Vil ha behovsprøving av taksttak

ARNE HEIMESTØL
 

Aprilspøken: Etter at kommunestyret i Sør-Aurdal behandlet bomsaken for E16 sist tirsdag, har Statens Vegvesen kommet på banen med et forslag som vekker både harme og glede i kommunen.

– Vi er bekymret for nedbetalingstida for E16 Fønhus–Bagn, og vil vurdere om taksttaket kan behovsprøves, slik at flere betaler mer, sier prosjektleder Anne Brit Moen i Statens Vegvesen Region øst. 

Ifølge Moen er det de som bor lengst unna Bagn, som har mest bruk for rabatt, siden de har store utgifter med drivstoff. – I praksis betyr det at folk i Begnadalen og Hedalen vil bli prioritert, mens de som bor nærmere Bagn, vil kunne måtte betale for alle passeringer.

Moen begrunner dette med at disse tross alt har  lavere totale transportutgifter. – Dette forslaget må selvsagt klareres med Vegdirektoratet, og vi venter svar fra dem rett over påske, sier prosjektlederen.

På grensen
Nikolai Øyhus  reagerer svært negativt på vegvesenets innblanding i bomsaken.
– For det første er jeg én av mange som vil bli rammet av den grove urettferdigheten forslaget legger opp til. Dessuten mener jeg innspillet er langt over grensen for det vi kan finne oss i her i Sør-Aurdal.

Nå vil han ha ordføreren og hele formannskapet på banen. Påskeferien kan de glemme! Øyhus stiller seg for øvrig i spissen for demonstrasjonstog fra Statoil på Bagn til Tingvoll kl. 12.00 i dag, og håper på stort frammøte.

Ikke dumt
På begge sider av Jevnlismyra er reaksjonene derimot mer positive.  – Det er åpenbart at Moen har et godt poeng, sier Rasmus Piltingsrud. Jeg tror samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil ha sans for den distriktspolitiske profilen som ligger innbakt i forslaget.

Piltingsrud, som er engasjert av Sør-Aurdal kommune til å gjennomføre vegadresseringsprosjektet som ble vedtatt i 2011, tilbyr seg også å ta på seg oppdraget med å dokumentere rabattbehovet slik at dette skal være på klart når E16-bommen ved Koparvike kommer på plass i nærmeste framtid. – Det er bare å ta kontakt på sms 468 09 798 for å gjøre avtale om besøk, sier konsulenten.