Sist oppdatert: 10.04.2012 17:35

Kjørkja og hedalsmålet

ANNE HILDE ØIGARDEN
  Om et år er vi godt i gang med jubileumsåret for kirka vår. Komiteen for 850-årsjubileet arbeider godt og mye spennende er på gang. Jeg inviterer nå alle hedølinger til å bidra inn mot et tema som går på kirka i dialekta vår

Har vi gamle dialektuttrykk som sier noe om kirke og gudstjenesteliv, uttrykk for tro og trosutøving, gjerne med gjenklang fra den katolske tid? 

I dagligtale lever f.eks. fortsatt begrepet "messe" som uttrykk på ei gudstjeneste i kirka. Selv om begrepet "gudstjeneste" ble "innført" med den nye liturgien på slutten av 1970-tallet, har jeg en opplevelse av at det gamle uttrykket, opprinnelig fra katolsk tid, fortsatt brukes mest i det daglige. Et eksempel:

"Hå ti` e` de` messesyndag att?" Kan noen bekrefte dette? 

Et anna interessant begrep er det som jeg selv husker uttalt som "ølmoso". "Du får gå te .... me ei lita ølmoso, du", sa mi mor. Dette må komme fra "almisse", på eldre nynorsk "olmoso", et begrep fra den katolske tid som kan forstås som "gave" både i kirkelig og mer sosial forstand. 

Jeg vil gjerne høre om andre ord og uttrykk som hedølinger husker var i bruk eller fortsatt bruker.

Send meg en e-post med hva du husker, tenker, assosierer rundt dialektuttrykk knytta til kirka. Alt av interesse!

Dersom det blir noe ut av dette, kan denne informasjonen samles til et lite kapittel i boka jubileumskomiteen har planer om å gi ut. På forhånd takk!