Sist oppdatert: 13.04.2012 02:35

Reparasjoner påkrevd

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  Forrige uke byttet snekkerlaget til Svein Gunnar Huset sju vinduer i gymnastikksalen på skolen. Dette var høyst påkrevd vedlikehold. Både vinduer og tilstøtende områder i veggene hadde råteskader.

Nå er arbeidet, som HSV organiserer, fullført. Midler til det siste tiltaket kommer fra den første bevilgningen HSV fikk fra kommunen. Vinduer på alle sider av taket på gymnastikksalen er dermed enten murt igjen eller byttet ut. Dette var viktig for å stopp videre skade på bygget og for å forberede renovering av skolekjøkkenet som starter i august.

HSV mistenker at enkelte vinduer fra den eldste delen av skolen kan være i bortimot like dårlig forfatning som dem som er avbildet nedenfor. Dette har vi tatt opp på befaring venneforeningen var invitert til av kommunen til 15. mars i år.