Sist oppdatert: 20.04.2012 16:54

Det blir nytt skolekjøkken!

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  Sist onsdag vedtok styret i Hedalen Skoles Venner at vi skal gjennomføre renovering av skolekjøkkenet høsten 2012. Arbeidene starter i slutten av juni.

Tegningene av kjøkkenet er ferdige. Anbud er innhentet fra de fleste som skal bidra. Før siste anbudsrunde på kjøkkeninnredning gjennomføres, skal kommunen vurdere prosjektplanene. Når godkjenning er på plass, og leverandør av kjøkkeninnredning er valgt, blir bestillinger iverksatt av prosjektleder Finn Holm Olsen.

Økonomisk status
Prosjektet har et budsjett på
700 000 kroner. Kommunen støtter tiltaket med 300 000 kroner. Venneforeninga har samlet inn
281 400, og det er varslet 20 000 kroner til fra en giver. Det betyr at vi har passert 600 000 kroner i kapital.

  • Her er innsamlingsoversikten.

Dugnadsinnsatsen kommer også til å bli betydelig. Til nå er det varslet 180 timer. Verdien av denne innsatsen er satt til 63 000 kroner.

  • Her er dugnadslista.

Det er den bygningstekniske delen av skolekjøkkenet som prioriteres, og vi vektlegger kvalitet. Økonomisk er vi ikke helt i mål enda, men det nærmer seg. Vi setter derfor pris på om flere støtter arbeidet med pengebidrag og dugnadsinnsats. HSV skal love å styre prosjektet med stort ansvar og nøkternhet. Støtte kan betales til konto: 6185 05 29832. Dugnadsbidrag varsles i e-post til arne@hedalen.no.  

Skulle vi komme i den heldige situasjon at vi står igjen med penger når dette arbeidet er fullført, vet vi om flere ønsker som vi foreløpig har måttet si nei til. Blant annet er oppvaskmaskina på skolekjøkkenet i heller dårlig forfatning. Denne brukes både av samfunnsdelen og skolen.