Sist oppdatert: 24.04.2012 21:55

Speeddating – noe for Sør-Aurdal?

HEIDI SOLLIE AASLIE
I kommentaren denne gangen skal jeg skrive om noe jeg ikke kan noe om, nemlig næringslivsutvikling. Det kan vel synes noe tåpelig å gjøre det når jeg ikke kan noe om det, mener jeg, men jeg har fanget opp en idé fra en annen kommune og syns den var god, og har lyst til å videreformidle dette til dem som måtte være interessert. Så til dere som faktisk har greie på dette temaet, les mellom fingrene og se bort fra åpenbare feil og mangler, jeg vet ikke bedre.:)


Aurskog-Høland kommune er en kommune med ca. 14 900 innbyggere, kommunen har fokus på næringsutvikling og har ansatt en egen næringsutvikler. De har som en av sine hovedmålsetninger ”å gi gode vilkår for et variert næringsliv med aktiv deltagelse og tilrettelegging basert på bærekraftig bruk av areal og miljø.”

Aurskog-Høland er en kommune som ligger tett inntil større tettsteder og byer, for eksempel Lillestrøm og Oslo og ikke minst kort avstand til Sverige, og opplever en del handelslekkasje dit. Penger som blir brukt i en annen kommune, er penger tapt for den kommunen de ikke blir brukt i. En kommune med rikt, variert og velfungerende næringsliv gir økt skatteinntekt ved økte inntekter og flere arbeidsplasser.

Aurskog-Høland mente at det fantes uutnyttede muligheter og tilbud av og for bedrifter innad i kommunen som de forskjellige næringene og privatpersoner kunne benytte seg av, i stedet for å finne alternativer utenfor kommunen. De ønsket å lage et arrangement for at bedriftene kunne synliggjøre for hverandre hva de kunne tilby og også trekke til seg interessenter fra andre kommuner.

Samtlige bedrifter, alt fra rengjøringsfirmaet, bondelaget og brukskunstneren til Friskgården, Nav og sparebanken ble invitert til å delta, både privateide bedrifter, kommunale og statlige. Responsen på opplegget var enorm, og arrangementet kunne iverksettes.

Arrangementet skulle foregå over to dager. Den første dagen var kun for deltakerne, og de skulle speeddate. Alle bedriftene skulle ha 10 speeddater og kunne velge seks bedrifter de ville snakke med og få fire bedrifter som ville snakke med dem. Hver speeddate varte i 20 minutter. Slik kunne man presentere sin bedrift for potensielle samarbeidspartnere. For eksempel fikk treningskjeden Trento presentert sitt brukspotensiale for NAV, og avfallsbedriften Renor ble presentert for golfbanens eventtilbud, som de kan benytte ved kundebesøk. Alle bedriftene jeg snakket med, var veldig godt fornøyd med speeddaten.

Dag to var det næringslivsmesse, alle deltakerne fra dag en fikk en stand og mulighet for å vise fram sine tilbud. Messen var åpen for alle. Messeområdet var delt inn i to, hvor halvparten var salgsstand for klesbutikker, brukskunstnere og kafeer. Den andre delen var informasjonsstander. Det var 2500 besøkende på messen.


To fornøyde besøkende i en travel messegate.

Et slikt opplegg krever en engasjert pådriver og igangsetter, i dette tilfellet var det Aurskog-Hølands næringsutvikler Erik Bakke, som sto bak.

Han sier at han ønsket å vise entusiasme og engasjement for næringslivet. Som næringsutvikler har han et ansvar for å være med på å ivareta de allerede etablerte næringene og skape et godt grunnlag for nye arbeidsplasser. Han forteller at det er fire lokale næringslivsforeninger sammen med Aurskog-Høland utvikling som står som arrangører. De ønsket å skape et lokalt konsept som kunne øke handelen innad i kommunen.

Erfaring fra tidligere speeddater viser at dette er et mer vellykket konsept i mindre miljøer med høyere treffprosent enn ved tilsvarende opplegg i større byer. Dette er det første året kommunen har gjennomført opplegget åpent for alle, med en svært lav inngangspris som favnet alle. Bakke forteller videre at de har leid inn de lokale idrettslagene til å stå for rigging i lokalet. Lokalet var for øvrig den tomme produksjonshallen til den nedlagte bilfabrikanten Think. All underholdning var lokal, som musikkorpset, treningssenteret med burlesque og zumba og elevbedriften med barneteater. Bakke uttrykte stor glede og entusiasme over at opplegget var så vellykket og gledet seg stort over å høre om de lange køene utenfor messen.

Mens jeg går rundt på messen, får jeg et inntrykk av mangfoldet man har klart å samle. Store, tunge aktører som Expert og Volkswagen, samlet med nøttefabrikken, Røde Kors og den lokale treskjæreren. Bondelaget hadde en koselig stand med høner og sauer, ved siden av sto to vakre damer fra den lokale skjønnhet- og spabutikken.

I min runde rundt i messehallen hadde jeg fått vite at en ny nettavis skulle lanseres. Aurskogsiden.no er en nettbasert informasjonsportal som faktisk har hentet ideen fra hedalen.no. Ben-Terje Moen, gift med min søster Lisa, er initiativtakeren for ideen som nå har blitt en realitet.

Moen synes at hedalen.no skiller seg ut med å være en jordnær og folkelig nettavis, enkelt oppbygd med mange artige og ultralokale innslag. Moen forteller at Aurskog er ei bygd hvor mange kjenner hverandre, men har mange nye innflyttere. Det er vanskelig å få oversikt over tilbud og arrangement i bygda og han håper at de gjennom aurskogsiden.no kan samle bygda på ett sted og gjøre det enkelt for alle å orientere seg om det som skjer.

Jeg ble selvfølgelig nysgjerrig, det var snart min tur til å skrive en kommentar for hedalen.no, og jeg måtte finne ut mer om dette. Jeg snakket litt med daglig leder Carl Henriksen, som bekreftet at de er inspirert av hedalen.no. Henriksen sier at et mål for aurskogsiden.no er å bli en samlende faktor for Aurskog. Gjennom å være en informasjonsportal med aktivitetskalender og publisering av superlokalt stoff vil de kunne dekke et manglende tilbud i bygda.

Informasjonsportalen har allerede sørget for et samarbeid med lag og foreninger og vil publisere stoff fra bygda Aurskog med fokus på barn og unge. Han forteller at de vil selge annonser på nettsiden for å dekke utgiftene, og hvis de etter hvert får et overskudd i driften, vil dette gå tilbake til gode prosjekter i bygda. Henriksen sier at han gleder seg til å jobbe videre med aurskogsiden.no og ikke minst med å skape engasjement rundt i lokalsamfunnet Aurskog.


Carl Henriksen, daglig leder i aurskogsiden.no

Det er sikkert grunn til å undre seg over at jeg skriver så mye om dette arrangementet, det er ikke for å reklamere for Aurskog-Høland som en foregangskommune. Men jeg tenkte at dette kunne være til inspirasjon for vår kommune også¸ som et eksempel på hva man kan få til hvis man våger å tenke nytt, innovativt og annerledes. Kan det å øke handelen innad i kommunen og å legge til rette for et blomstrende næringsliv være med på å styrke kommuneøkonomien på en positiv, inspirerende og gledesfylt måte? Jeg tror det er gjort en formidabel jobb for å få økonomien på rett spor igjen de siste åra, men nå er tiden inne til å tenke forebyggende og bygge opp en sterk økonomi for å stå godt rustet til fremtiden. Hver gang det er diskusjon om å rette opp dårlig kommuneøkonomi er det alltid med trussel om nedlegging av tjenester eller økte skatter, alltid noe negativt som skal føre til noe positivt. Kan man gjøre det annerledes?

Jeg er så lei av å få avslag på SFO-søknaden hvert år, med begrunnelse i at kommunen ikke kan gi tilbud fordi det ikke er penger nok, av at bygdefolket må koste skolekjøkken og oppussing av skolen, fordi det ikke er penger, at svømmehallen er så dårlig at den knapt kan brukes og ingen har råd til å gjøre noe med det osv osv. Jeg var på et møte for litt siden, der var det en som sa at man må satse for å vinne. Det er sikkert sant, men da må man satse på noe det faktisk finnes inntjening i, slik kan man få vekst og stabilitet. Da kan vi få råd til både flerbrukshall med ny svømmehall og kanskje også klatrevegg og samtidig ivareta de tilbudene vi allerede har i kommunen på en god måte og kanskje til og med ha penger igjen når vi har fått alt vi ønsker oss.