Sist oppdatert: 27.04.2012 09:55

To hjertestartere kjøpt inn

ARNE HEIMESTØL
  Nå blir det kurs i Hedalen i uke 21 slik at flere kan kvalifisere seg til å bruke det nye, livreddende utstyret.

Poenget med en hjertestarter er å gi livreddende førstehjelp ved hjertestans inntil ambulanse eller ambulansehelikopter er på plass.

Slike apparat analyserer hjerterytmen og avgjør om et strømstøt er nødvendig eller ikke. Deretter er det brukeren som må utløse støtet. Apparatet fortsetter med å gi instruksjoner og passer på tiden for rytmeanalyse og strømstøt. Les mer her.

Den ene hjertestarteren er det Hedalen Røde Kors og en hytteeier i Muggedalen som har kjøpt. Den andre har Hedalen idrettslag og Hedalen Helselag skaffet. Til sammen kostet apparatene 50 000 kroner.

Én av hjertestarterne blir plassert i den nye brannbilen som er stasjonert på Øverby i Hedalen. Hvor den andre skal være, er ikke avklart, men det er mulig at den havner i kjelleren på Fjellsyn (helselaget sitt hus) eller på Hedalsheimen bo- og servicesenter.

Brannmannskapene og flere fra idrettslaget kommer til å stille på kurset, og flere oppfordres til å delta. Spørsmål kom opplæringstilbudet kan rettes til Håvard Sukke, operativ leder i Hedalen Røde Kors, på e-post post@hedalsfjellet.no eller mobil 907 94 433 innen innen 7. mai.

Kurset er gratis og betales av Røde Kors og Hedalen Helselag. Det er ingen forpliktelser knyttet til deltakelsen.

– Det er viktig å understreke at brannmannskaper ikke har aktiv vakt 365 dager i året, men stort sett så er det alltid noen til stede, sier Håvard Sukke.