Sist oppdatert: 03.04.2012 06:57

Løypelagskonserten 2012

TEKST: KARI HALLDIS BRENDEN
BILDER OG VIDEO: LINE WERMUNDSEN MORK
 

Konserten som Hedalen løypelag arrangerer ved påsketider, er blitt en tradisjon som jeg tror ingen av oss vil unnvære. Det er samtidig en vårfest som får oss til å komme i en stemning av forventning og glede over tida vi har foran oss. Blåveis og krokus står allerede som garantister for at vi har noe fint i vente, slik også med denne konserten.

 
Konserten hadde en profanavdeling og en avdeling med kirkestoff. De to innspillingene er fra kirkestoffavdeling. Her kan du lytte til Kantorums framføring av Ave Maria av Bruckner.

Gymsalen på skolen var en god blanding av fastboende hedølinger, fraflytta bygdefolk tilbake på besøk, kjente og ukjente fra andre steder i kommunen. Og ikke minst hyttefolket som kanskje er den egentlige årsaken til at denne årlige konserten er blitt til en tradisjon.

Selv om vær- og føreforholdene spilte oss alle et puss så snøen forsvant og drømme-løypene bare ble med drømmen, rettet denne konserten opp igjen mye av skuffelsen.


Trillebordet

”Trillebordet”, representert av hyttefolk i Fledda, var også i år på plass.
Denne gangen skal jeg ikke trekke fram noe eller noen spesielt, men jeg vil bare gi uttrykk for at det å kunne lene seg tilbake i stolen - bare å lytte og nyte, er som balsam for sjelen. Og jeg vet, av erfaring, at det å være en del av et kor er helt fantastisk og noe jeg ikke ville vært foruten. Slik er det nok også med dere. Dere liker å synge i kor, og dirigent Arne Heimestøl liker helt tydelig å spille på nettopp dette” instrumentet”.


Her inviteres publikum med i en misjonssang.


Olaf Ødegaard var programleder


Osvald Fossholm ble akkompagnert av Anne-Margrethe Wilter


Anne Ingunn Grønhaug og Olaf Ødegaard danset til Førkje kantorum sin framføring av Sønnavindsvalsen.


Gubbus Kantorum


Sølvgutten Halvor Grønhaug sammen med kantorumkorenes dirigent, Arne Heimestøl


Kantorum


Anne-Margrethe Wilter var kveldens pianist.