Sist oppdatert: 31.07.2012 18:41

Gjeve gjester fra Hallingdal

SIGRID HAUGEN
 

Da ”Berte Skrukkefyllhaugen”  (Karin Reiersgård) gjesta Vassfaret og Bautahaugen lørdag, kom hun ikke alene. Med seg hadde hun mannen Kristen,  Bergit Liestøen og Anne Karin Bjørke Skrukkefyllhaugen Flatebø, barnebarn  og oldebarn av den virkelige Berte Skrukkefyllhaugen.

 

Bergit bor i dag på Flåheimen, mens dattera Anne Karin er bosatt i Hardanger. Begge satte stor pris å få se sin berømte bestemor og oldemors dal. For oldebarnet var det første gang. De gledet seg også over at Skrukkefyllhaugen nå er blitt rydda og ei tømmerstue reiser seg på tuftene til den gamle.
 

Dagens eiere møtte fram og ønska gjestene velkommen. Ikke nok med velkomsten på Skrukkefyllhaugen, i Bjørke hadde Bjarne og Anders fyra i ovnen og Inger og Arne bød på kaffe og biteti. Berte Skrukkefyllhaugens mor, Marit, ble født i Bjørke. Det ble mange bilder og interessant prat rundt bordet, før turen gikk videre til Hedalen og Bautahaugen. 

 

 


Bertes barnebarn og oldebarn besøker Skrukkefyllhaugen.

 


Møte på Skrukkefyllhaugen.
Fra venstre: Kristen Reiersgård, Arne Stensrud, Karin Reiersgård, Bergit Liestøen, Inger Elsrud Stensrud, Anne Karin Bjørke Skrukkefyllhaugen Flatebø, Bjarne Berg og Anders Berg Stensrud.

 


Mor og datter

 


 Inger og Karin i samtale i Bjørke