Sist oppdatert: 10.08.2012 06:29

Trafikksikkerhetstiltak utsettes

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune har tidligere avsatt 1,815 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak ved skolen og barnehagen i Hedalen. Kommunen søkte i vår Statens vegvesen om 1,3 millioner kroner i tilskudd for å kunne realisere prosjektet, men fikk kun tilsagn om 350 000 kr.

– Det betyr at vi mangler 950 000 kr i forhold til finansiering, og at prosjektet ikke vil bli iverksatt i 2012, opplyser rådgiver Stig Solbrekken i Sør-Aurdal kommune.

Solbrekken sier at finansiering av resterende beløp kommer opp som sak i forbindelse med behandling av investeringsbudsjettet for 2013.