Sist oppdatert: 11.08.2012 07:16

Kveldsandakt i Hedalen stavkirke 8.8.

RUTH KARI SØRUMSHAGEN
  Tekst: 1. Kor 10,23-33
S
amvittighet og frihet
23 Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. 24 Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. 25 Alt kjøtt som selges på torget, kan dere spise med god samvittighet og uten å spørre hva det er. 26 For jorden og det som fyller den, hører Herren til. 27 Hvis en ikke-troende inviterer dere og dere sier ja til å komme, så spis også da med god samvittighet alt som blir satt fram, uten spørsmål. 28 Men om noen sier: «Dette er offerkjøtt», så spis det ikke, av hensyn til den som sa det, og for samvittighetens skyld. 29 Jeg mener da den andres samvittighet, ikke din! For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? 30 Hvis jeg tar imot dette med takk, hvorfor skal jeg da klandres for det jeg takker Gud for? 31 Men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære! 32 La verken jøder, grekere eller Guds kirke få noe å utsette på dere! 33 Selv prøver jeg på alle måter å komme alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst.

– Vi trenger ikke å si alt vi tenker, var det ei som sa da jeg spurte hva hun tenkte om skriftordet "Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner…"
I teksten for i dag, handler det mye om matskikker og hva man kan spise og drikke. Dette er forskjellig fra kultur til kultur, og Paulus hadde nok behov for å si noe til menigheten i Korint om hva de skulle rette seg etter. Det aner meg at de hadde en diskusjon gående, og Paulus ønsket å si noe om hva som var viktig; at vi søker etter hva som er til gagn for vår neste og til Guds ære.

La verken den ene eller den andre få noe å utsette på dere, sa Paulus. Gjør det som er skikken der dere kommer og i forhold til dem dere er sammen med, så lenge det ikke står i veien for samvittigheten eller det dere sjøl er overbevist om! For jorden og alt som fyller den, hører Herren til! Hans gode gaver kan vi ta imot så lenge det ikke skader oss sjøl eller vår neste!

Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner…
Vi har lover og regler å rette oss etter. De er det ikke lov å bryte. Trafikkreglene f.eks. Men det er ikke alle steder det gagner oss å kjøre i 80 sjøl om det er lov… Det hender det er noen svinger og bakketopper som gjør at det er lurt å slakke litt på gasspedalen. Sånn kan det være i livet ellers og.

Ikke alltid si alt en tenker, sa hun jeg spurte…
Vi har lært at ærlighet varer lengst, og et av budene sier oss at vi ikke skal lyve. Men dét trenger ikke å bety at vi behøver å si alt vi tenker og alt vi vet sjøl om det er sant!

I minneboka mi fra jeg var lita jente, står det: Tro ikke alt hva du hører, si ikke alt hva du vet. Da sparer du mange bører på sinn og samvittighet…
Også i det vi sier, gjelder det samme som Paulus peker på:
-Å søke den andres beste! Og la det vi sier, være til Guds ære.
Ikke nødvendigvis at alt skal handle om Gud, men det som er godt for vår neste, er til Guds ære! Han har skapt min neste, og han har stor kjærlighet til dem han har skapt. Og det du har gjort mot en av disse mine minste, det har du gjort mot meg, sa Jesus.

Noen ganger kan det være nødvendig å si ting som ikke alltid er godt å høre for mottakeren, men da er det fordi det er godt for vedkommende på lang sikt kanskje, eller fordi det er nødvendig for at andre ikke skal bli krenket.

Det snakkes også om å irettesette sin bror i Bibelen… Men å gjøre det i kjærlighet. Men så var det å få til dette her, da! Å tenke på sin neste i alt en gjør. Jeg får det i hvert fall ikke til!

Det med spising og drikking er én sak… Men det jeg ellers bruker tunga og munnen til… Du så lett det er å si det en tenker før en tenker over hva det betyr for den som hører ordene!

Det er nok forskjell på oss hva som er vanskeligst å styre. For noen er det hva man fyller seg med, kanskje, for andre, hva man lar komme ut over sine lepper, for andre igjen hva man bruker sine hender eller evner til, og for mange av oss, handler det kanskje enda mer om hva vi ikke bruker våre hender og evner til?

Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. Enten dere nå spiser eller drikker eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære!

Vi vet det så godt! Gjør vi ikke? Men vi trenger noen påminnelser, kanskje.
Og ikke minst, trenger vi bønnen; bønnen om tilgivelse og løftesordene som også er gitt oss i dag:

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss våre synder og renser oss fra all urett.

Og når han får rense oss, igjen og igjen, så må vi tro på at han også fyller oss med sin kjærlighet til vår neste, sånn at vi også får være bærere av den, midt i vår utilstrekkelighet!

Gud, la her oss i ditt hus i troskap mot deg vandre og følge Ordets lys. Amen.