Sist oppdatert: 16.08.2012 04:59

Vil flytte til bygda

ARNE HEIMESTØL
En undersøkelse gjennomført av Sentio for Nationen viser at én av tre osloboere vil komme seg vekk fra storbyen. Lysten til å flytte den andre veien er ikke like stor. Blant folk som bor på bygda, i et tettsted eller i en by med mellom 5000 og 50.000 innbyggere, ønsker henholdsvis 6,9 og 10 prosent å flytte til storbyen

Dette er svært interessant. I flere år har vi hørt om at flyttestrømmen går fra bygda til byen. Kanskje er dette i ferd med å snu. Ekstremt høye boligpriser kan være én grunn. Flere drømmer nok om mer plass, og noen kan tenke seg å bo på småbruk.

Jeg vil tro at de aller flest ønsker at nedgangen i folketallet i kommunen vår skal stanse opp, at vi skal ha kvalifisert arbeidskraft på alle områder, og at det skal være "liv og røre", for å låne Ellings uttrykk, i alle bygder.

Spørsmålet er da hva vi sammen kan gjøre for å legge til rette for at flere osloboere kan få realisert drømmen sin uten å flytte så veldig langt.

Ordfører Kåre Helland opplyser at markedsføringsgruppa kommunestyret har satt ned, er godt i gang med sitt arbeid, og at det vil komme en sak fra dem på første kommunestyremøte. Det er bra! Gruppa vil helt sikkert trenge mange gode medspillere.