Sist oppdatert: 17.08.2012 04:56

Kveldsandakt i Hedalen stavkirke onsdag 15.8.

EYSTEIN NORBORG
  FRIHET I KRISTUS – HIMMELSK RELASJONS BYGGING

Gal 5,1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen
Mark. 21-22. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da vil den nye lappen rive med seg et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre. 22 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker!»

Gud valgte å gå på jorden.
En ny tid brøt frem da Jesus ble født. Gud valgte å gå på jorden. Gud valgte nærhet.
- skape himmelsk relasjonsbygging ved å elske oss - ; ikke i forbedret utgave, men slik vi er.
Han delte mennesket-livet; fest og glede, hverdag og smerte, dødsangst og død – beseiret dødens makt slik påskemorgens englebud lød: Jesus, han dere leter etter er ikke her – han er oppstanden – kom og se stedet der han lå!
Det er Guds egen relasjonsbygging som gir kraften til det frigjørende bytte i fra vanære, synd og skam, til frihet og fred. – Kraften – gitt oss av Den Hellige Ånd – han som tar av det Jesus, Guds Sønn er; - og gir til oss.
Tanken på å miste de innlærte svarene på livets spørsmål, fordommene og de forutinntatte meninger som kunne falle i grus ble en trussel for folkets leder den gang. Det har ikke endret seg så mye.
Jesus var annerledes, uvanlig, utfordrende. Alt han sa og gjorde, tok sikte på forandring. Den hellige og kjærlige Gud hadde fått ansikt. Sterkest skjer det på korset. Korset står også i vår gamle ærverdige kirke her i Hedalen; tegnet for oss på at Gud i sin kjærlighet utfordrer det nedbrytende i våre liv.

Det handler om frihet –
Fattige gir han sin rikedom, sang vi. I selskapet med Jesus hadde han formidlet noe som fikk dem til å puste litt lettere og våge å tro litt mer. Han var en revolusjonær som ikke ble en fanatiker. Jesus kom ikke med en ideologi, men med seg selv – Guds kjærlighet inn i vår verden. Han utnyttet ikke sin nærhet til Gud for å slippe unna samfunnets skyggesider, lidelse, smerte og død. Han utfordret sin samtid så sterkt at han ble henrettet som opprørsmaker – Jesus brakte himmelriket nær ved sitt liv, død og oppstandelse. Slik bygget Gud relasjonen til oss.
Han trenger ikke hjelp av vårt eget for å gi oss det han kommer med; nåden og sannheten - friheten og glede! De gamle skinnsekkene – legg dem bort! Den nye vin passer ikke i dem som vi leste. Bare om vi er villige til å tømmes for gammelt kan vi fylles med noe nytt. Og Jesus forlanger ikke mer enn at vi kommer. Åpne hjertet for ham!

Er du et fritt menneske?
Noen sier at frihet er å ha kreditt i et kjøpesenter. Shopping kan fylle tomhet og mangel. Noen sier at frihet handler om å plassere sine foreldre trygt på et aldershjem, for da kan en slippe mye ansvar og konfrontasjoner.
Andre igjen sier at frihet er å ha minst 20 TV kanaler å velge mellom, for da slipper en å skrue av TV-en å merke uroen for andre valg. Vi er langt fra så fri som vi gjerne vil ha det til.

Frihet er å oppdage evangeliets innside. Vi trenger den gjenoppdagelsen.
Falske verdier. Sår. Avvisning fra fortiden. Tvangstanker og falsk skyldfølelse. Urealistiske forventninger til oss selv. Uløste konflikter i våre egne liv og i våre relasjoner. Alt dette fanger oss i ufrihet og løgn . Jesus sier han er sannheten som kan gjøre oss fri.

Å leve som et helt menneske
Det er egentlig det eneste Bibelen oppfordrer oss til Å elske Gud av hele hjertet. Han som har blåst livets ånd i oss kaller oss til kjærlighetens kilde, Jesus, for å bli elsket til frihet.
Der Jesus får rom - skapes frihet og glede, det bundne blir løst - det tomme fylt.
Kalt til frihet er vi – til å leve midt i verden, uten gjerder og skylapper, men med en hellighet og kjærlighet og "lysstyrke" som utfordrer mørkets makt.
Mange i dag er oppatt av Guds veier og Guds vilje.
Å leve som Guds barn er å leve i spenningsfeltet mellom nåden og sannheten. Det er utfordringen -
Verden, Kirke og kristendom rystes. Etiske spørsmål er på dagsorden og skaper krisestemning og fronter. En menighet og kirke som utestenger mennesker inntil de makter å leve opp til kirkens idealer - setter ikke mennesker fri.
Jesus kjøpslo aldri med sannheten og retten. Han prutet heller aldri på kjærligheten.
Å leve som et helt menneske er å leve i spenningsfeltet mellom nåden og sannheten. Det er utfordringen. Og Han sier ” gi meg handa di venn, så går vi ut i hverdagen sammen” - - ” se jeg er med deg alle dager - all slags dager. Så får vi prise Ham for hans store kjærlighet – at Han har frigjort oss til frihet.