Sist oppdatert: 31.07.2012 18:41

Temalørdag 4. august

SIGRID HAUGEN
  Bautahaugen har gjennom tida fått mange gaver i form av redskaper og utstyr fra arbeidslivet i Hedalen før i tida. Mye av dette har hittil vært lagra og "gjemt bort".

Venneforeninga har i sommer arbeidet med å få en del av dette fram i lyset, og har med god hjelp av vaktmester Halstein Nerbye gjort det store kyrfjøset fra Storrustemansetra om til utstillingslokale.

Oddvar Gran har også vært til stor hjelp med å gi informasjon om navn og bruk av ulike redskaper. Dette er kunnskaper som svært få har i dag. Derfor er det viktig at dette blir tatt vare på og formidla til kommende slekter.

Skogbruket har ved siden av jordbruket vært den viktigste næringsvegen i Hedalen, og redskaper fra jord og skog har fått stor plass. Vi kan vise et rikholdig snekkerverksted, skomakerutstyr, smie og selvfølgelig - budeias utstyr i fjøsbåsen!

Vet du hva donkraft er, eller dubb, skåklebendebjønn, teksle, hærder...? Kom på lørdag, så får du vite det og mye mer!


Oddvar forteller og Rigmor registrerer


Halstein snikkerer


Hva er dette?


Ivar og Oddvar forklarer.