Sist oppdatert: 04.08.2012 20:18

Andakt i Hedalen stavkirke onsdag 1. august

EGIL KAMPENES
 

Luk.15,1-7
Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom: Denne mann tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen. Dersom en av dere eier hundre sauer og mister en av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i ødemarken  og leter etter den som er kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort. Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.

Det er ikke bare i dag det er strid om  Jesus. Han passet liksom ikke inn i fariseernes mønster. Hadde han bare slått seg  sammen med dem  og gått inn i deres  mønster, kunne de godtatt han, men nå  slo han seg sammen med tollere og syndere.

Også i dag er det mange som har vanskelig med å godta Jesus slik Bibelen tegner  han for oss. Vi ser det når kjendiser blir intervjuet  i aviser o.l. får de ofte spørsmål om de tror på Gud.  Mange svarer ja, også legger de til: Men ikke den Gud som  kirken forkynner. De har med andre ord laget seg et gudsbilde som passer inn i deres tankesett og hverdag.

Men saken er den,- det nytter ikke å plassere Jesus i en bås  slik at   han passer for den enkeltes behov og forestillinger. Denne teksten viser oss et fint bilde Jesus og hvordan han er, Hyrden,- den som har omsorg for sauene sine, og som er villig til å ofre livet for å frelse dem.

Hvorfor denne enestående omsorg og kjærlighet? For det første: Du er skapt i Guds bilde, skapt til å leve i samfunn med ham. For det andre: Du er elsket. For så høyt har Gud elsket deg at han ga sin sønn til soning for dine synder.

Gud ser ikke på menneskeheten som en stor masse. Han kjenner den enkelte. Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn, du er min (Jes.43.1).

Videre kan vi lese i Jes. 49,16. Se, jeg har tegnet deg i mine hender.

Du er dyrebar i Guds øyne. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok  fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod.(1.Pet.1,18–19) Derfor er du og jeg umistelige for Gud. Det viser denne teksten oss. Her møter vi hans søkende nåde.

Sauen voldte han sorg og vanskeligheter, men overlatt til seg selv ville den gå til grunne. Slik også med oss mennesker. Det kan være mange årsaker til at vi kan komme på avstand, -eller komme bort fra Gud. –Demas forlot  meg  da han fikk den nuværende verden kjær,  skriver Paulus.  Er du kommet på avstand eller kanskje helt bort  fra Gud? Da skal du vite at det er en søker og kaller på deg. «Han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei, -han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Nåde at han fant meg, kjærlighet som vant meg. Nåde at han bar meg til sin fold».

Videre møter vi Jesu frelsende nåde. Når han endelig finner sauen, tar han ikke en  kjepp og jager sauen foran seg hjemover. Nei, han blir så glad at han legger den på sin skuldre med glede.  «Meg til Frelse jeg intet vet uten deg Guds lam. Ene i din rettferdighet skjules  all min  skam».

Jesus  møter aldri en synder med knyttede never, eller med bebreidende  og  dømmende ord. Nei, han møter ham med en åpen frelserfavn. Vi har ikke gjort oss fortjent til hans frelse. Alt er av nåde. "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave." (Efes.2,8) Vil  du glede Jesus, så la han bære deg.

Til slutt møter vi Jesus bevarende  nåde. Når han har funnet sauen, begynner vandringen  hjemover. "Ikke alle dager er like, alle ei på gleder er rike. Ikke hver en dag nyter sjelen samme ro, men hver en dag jeg kan på Jesus tro". Vandringen med Jesus kan variere. Enkelte ganger kan vi føle oss glemt og forlatt både av Gud og mennesker. Men husk du er aldri glemt eller forlatt av Gud.

Han sover eller blunder ikke Israels vokter. Han er din skygge. Han er ved din høyere hånd. Skyggen bråker ikke mye, men den er der. Det å bære en sau  er ikke bare lett. Etter en stund begynner kanskje sauen og sparke og vil ned. Da må hyrden klemme ekstra hardt for å holde ham, hyrden vil ha den velberget hjem. Du synes kanskje Gud klemmer ekstra hardt iblant. Husk det er av kjærlighet. Han vil ha deg velberget hjem. Jeg vil ingenlunde slippe eller forlate deg. (Heb13,5)

Det var glede når han fant sauen, men da han kom hjem, ble gleden enda større. Han måtte dele gleden med venner og  naboer. Gled dere med meg. "For Guds folk er hvilen tilbake i himmelens salige hjem. Bak trengslenes skyfulle dage en hviledag  venter på dem». Amen.