Sist oppdatert: 06.08.2012 06:30

Døgnbemannet transporttilbud

ARNE HEIMESTØL
  Har du lagt merke til at drosjene i Sør-Aurdal har fått samme logo som drosjer i resten av Valdres? Bakgrunnen for dette er et aksjeselskap som leverer anbud på drosjeoppdrag i valdreskommunene.

I Sør-Aurdal er det til sammen 13 drosjer, og det er Arild Stavedal, Ole Georg Waagard og Ola Jonny Fossholt som har disse. For tiden bestyrer Fossholt tre løyver på Bagn, og de 13 bilene brukes til å løse oppgavene som som er i kommunen.

Noen oppdrag er mer omfattende enn andre. Dette gjelder kjøring i forbindelse med behandling av sykdom/skade. I løpet av året blir det mange turer til sykehus, legekontor, legevaktkontor og fysioterapitjenester.

Slike tjenester skal bestilles hos lege/behandler/legevakt, og oppdragene blir ofte kjent for drosjeeierne dagen før de skal utføres. Nye taksameter til
 70 000 kroner per stk. er montert i alle drosjer i Oppland. Bestillingene kan rutes til rett drosje eller kommer automatisk opp i boksen til bilen som skal ha oppdraget. Betalingsterminal finnes i alle bilene. Drosjene i Sør-Aurdal hører med til samme område.

Skolekjøring er en annen type oppdrag. Mengde og ruter kan variere fra år til år. Minibuss kan brukes i denne tjenesten i hele kommunen.

Bestillingsbussen i Hedalen er et populært tilbud både for bygdefolket og hyttefolket. Tjenesten, som er godt subsidiert av Oppland fylke, er mest i bruk på fredager og søndager.

Det er selvsagt mulig å bestille drosjer til andre oppdrag av de tre drosjeeierne i Sør-Aurdal også. Fossholt mener at kapasiteten en har i kommunen, er godt tilpasset etterspørselen.