Sist oppdatert: 07.08.2012 09:32

Svært mange besøkende
Nyåpninga i Manseterfjøset ble en stor suksess

TEKST: RIGMOR BRENDEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Det var med glede og stolthet vi kunne ønske velkommen til red-skapsutstillinga, der folk stod i kø for å komme inn.


Rigmor, Kjellaug, Levor, Sigrid og Oddvar har hatt ansvaret for å lage utstillinga i fjøset.

Det har vært stor aktivitet i gruppa som har fått redskapen på plass i Manseterfjøset, men så ble det også ei utstilling vi tror vil bli til glede for mange i framtida.

Som nevnt i en artikkel tidligere, har vi hatt med oss dyktige folk, Oddvar Gran, Ivar Kjensrud og Levor Haugen, som kjenner redskapen, bruken og ikke minst kunne sette navn på alt.

Sigrid Haugen noterte ivrig, og etter hvert kom både navn og opplysninger på rett sted.  Kjellaug Kjensrud innreda et ”fjøs” med alt som hører med der, og det ble satt i stand både ”smie”, ”snekkerverksted” og ”skomakerverksted”, og egne utstillinger fra jord og skog.

Hallstein Nerbye var til uvurderlig hjelp med å sette opp hyller og legge forholdene til rette slik at tingene kunne få sin faste plass.

Etter hvert som utstillingene tok form, ble det klart at det var ting som mangla.. Dermed gikk flere gjennom det de hadde heime av gammelt utstyr, og supplerte.

Bautahaugen samlinger har dermed fått utrolig mange fine ting inn nå, i tillegg til alt det som var gitt tidligere.

Til utstillinga kom det flere som hadde god kjennskap til både skog og jordbruk. Martin Bakke kunne fortelle historiene bak flere av redskapene, både hvem som hadde laga dem og hvor de har vært brukt. Flere andre kom også med interessante opplysninger, som ble skrevet ned og kommer med.

Undertegnede som har hatt arbeidet med registreringa, har i alle fall fått mye ny kunnskap, som nå formidles videre til etterkommerne våre.

Denne lørdagen var værgudene også på vår side, så mange satt ute på sætevollen og kosa seg med kaffe og kringle, som Kjellaug serverte fra seterbua.

I Brakastuggua holdt Sigrid rømmegrauten varm, og mange tok middagen der etterpå.


Astrid, Lars og Kari ved Manseterfjøset.
Det er fra gården Nordre Storruste dette fjøset kommer.


Liv på Mansetra 1952. Karine Elsrud og Guri Bekkelund.


Mansetra 1945


Mansetra 1994


Demonstrasjon av svans


Vår nye skomaker!


Merkeøks


Tautvinge
 


Neimen Kjellaug; hvor har du gjort av kyra da?


Oddvar viser saueklaver


Snekkerredskaper


Gammel trillebåre


Fra votteutstillinga

 
Rigmor forteller om votteutstillinga.