Sist oppdatert: 30.11.2012 06:35

Går det mot eiendomsskatt i Sør-Aurdal?

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune er et godt stykke unna sin egen definisjon på hva en sunn kommuneøkonomi er.

I formannskapetsmøtet tirsdag 27.11. la rådmannen fram tall som viser at lånegjelden vil øke betraktelig i årene som kommer. Det kan også komme ytterligere investeringer i 2015 og 2016 som vil forverre situasjonen. Flere andre tall er på minussiden i forhold til målene som er satt.

– Hvis vi vil så mye som det legges opp til i årene som kommer, kan det gå mot innføring av eiendomsskatt i Sør-Aurdal, sa ordfører Kåre Helland (Sp).

Nedenfor viser vi mål og nøkkeltall som rådmannen la fram for formannskapet. (Trafikklysenes fargekoder er brukt som illustrasjon.)

  1. Netto driftsresultat bør være på 3–5 % over tid.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
4,59 % 1,09 % 1,69 % 1,10 % 1,63 % 1,27 %
  1. Gjeld i prosent av driftsinntekter bør være på maksimalt 70 % og reduseres til 50 %.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
56,48 % 64,24 % 72,23 % 72,59 % 71,81 % 69,07 %
  1. På sikt skal minimum 2 % av de frie inntektene brukes til investeringer.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,64 % 2,66 % 3,46 % 2,25 % 2,03 % 1,31 %
  1. Låneopptak begrenses til 8 % av frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,41 % 13,53 % 21,58 % 8,42 % 6,83 % 3,93 %
  1. Disposisjonsfondet bør utgjøre mellom 10 og 15 % av driftsinntektene. I 2013 vil disposisjonsfondet utgjøre 4,8 %, mens det etter forutsetningene i økonomiplanperioden har kommet opp på 6,1 %.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
5,6 mill. 13,1 mill. 12,9 mill. 13,3 mill. 15,6 mill. 18,3 mill.
  1. Midler til kompetanseheving bør være på 3 %. Rådmannens forslag i budsjett for 2013 er på 1,2 % av lønnskostnadene.
     
  2. Midler til vedlikehold av bygningsmasse bør være på 80–100 kr per kvadratmeter. I 2013 foreslås det å bruke 51 kr per kvadratmeter.