Sist oppdatert: 12.12.2012 12:31

Vi er grepa stolt av Bautahaugen,
men hva driver egentlig styret med?

RØNNAUG SØRLIE
 

Siden styret ikke var representert med innlegg på bygdekvelden for ei tid tilbake, vil vi gjerne orientere litt om hva vi driver med. Men først må vi takk Venneforeningen.

Styret er veldig glade for at vi har en så aktiv og arbeidssom venneforening. Uten venneforeninga hadde sommersesongen på Bautahaugen blitt en helt annen enn det den er i dag. Bautahaugens tilbud på miljøsida og på utstillingssida de siste årene har vakt stor begeistring og beundring. Særlig fjorårets forklæutstilling og årets votteutstilling førte til stor oppmerksomhet både Hedalen og i Valdres for øvrig. Den mangeårige drømmen om jordbruksredskap i Manseterfjøset ble også gjennomført i 2012 og resultatet ble en stor opplevelse.


Styret: Fra venstre: Gunn Karin Fossholm, Elling Fekjær Mari Goplerud Rygg ,vara, Rønnaug Sørlie og Tor Ingar Nordby. Olaf Ødegaard hadde forfall denne gangen.

Styret for Bautahaugen takker på alle måter Sigrid Haugen og hennes mannskap for alt dette. Takket være venneforeninga har Bautahaugen fått ry på seg som et hyggelig men også interessant og fargerikt museum. Dyktighet i alle ledd kjennetegner nå Bautahaugen, og det er styret veldig stolt over.

Bautahaugen tilhører bygda, men det er ikke bare bygdetunet Bautahaugen som tilhører bygda. Garden Bergsrud, Hedalen mølle og badstua i Bronbakke tilhører også Stiftelsen Bautahaugen. Men det er bare sjølve bygdetunet som drives administrativt av Valdresmusea a/s. De andre eiendommene pusler styret med på egen hånd. Og i disse ligger det ikke lite utfordringer.

Bergsrud har mye skog og større landeiendommer. I området Djupedal/Trestikka er det lagt til rette for 11 nesten byggeklare hyttetomter (vil noen ha tomt, så si fra). Her har styret bedt jordskifteadministrasjonen om å tilrettelegge alle juridiske og økonomiske ansvarsforhold når det gjelder vegene mellom disse eiendommene og andre bebygde hyttetomter i området.

Jordskifteadministrasjonen har også vært inne i bildet når det gjelder et makeskifte mellom eierne av Kjensrudskogen i Vassfaret. I dette makeskifte har Bautahaugen fått eiendomsretten til to gamle seterhus fra 1700-tallet som skal flyttes fra der de står i dag og til ei tomt lenger sør i skogen til Bergsrud. Dette er en jobb som skal gjennomføres sommeren 2013.
Utfordringene på selve tunet i Bergsrud er store. Hovedbygningen leies ut, mens i låve og uthus er det store utfordringer spesielt med registrering av gamle redskap og annet utstyr.

Den største utfordringen er driften av Bergsrud. Her er mye å ta fatt i både på sjølve garden, i skogen og eiendommene for øvrig. Styret har verken kapasitet eller faglig kompetanse til å ivareta dette på en antikvarisk måte i samsvar med kravene som følger testamentet. Styret arbeider derfor mot fylkeskommunen, Sør-Aurdal kommune og styret for Valdresmusea med tanke på å få til en avtale der Valdresmusea kan påta seg det samme ansvaret for Bergsrud som de i dag har for bygdetunet Bautahaugen.

Til restaureringsarbeidet av Mølla har vi fått kr 400.000,- av Sparebankstiftelsen. I disse dager driver Øivind Jordet med mannskap og bygger nye murer under mølla. Mølla er i ferd med å skli ut i elva, og det er behov for nye murer og stabile masser rundt mølla for å sikre den for framtida. Til å hjelpe oss i planlegginga og gjennomføringa av restaureringsarbeidet i mølla, har vi utnevnt ei ”Møllegruppe” med Nils Garli i spissen. Styret søkte den 01.11.12 Kulturminnefondet om ytterligere midler til restaureringa av mølla. Vi får svar på dette til våren.

Badstua i Bronbakke ble restaurert av Valdresmusea a/s i 2010. Det er ei sjelden gammal badstu som har en veldig spesiell badstuovn. Vi er svært glade for at Valdresmusea a/s tok kostnadene med å restaurere denne badstua.

På sjølve bygdetunet Bautahaugen har vi et godt samarbeid med Valdresmusea a/s. Valdresmusea a/s tar ansvar for istandsettinger, registreringer, vedlikehold og daglig arbeid. Hallstein Nerbye er ansatt på Valdresmusea i 40 % stilling, og er uvurderlig som vaktmester og altmuligmann på Bautahaugen . Styret takker for innsatsen dette året.

Styret har i år bedt Valdresmusea om å lage et forslag til en plan for uteområdet på Bautahaugen. Vi har bedt om at det sees bl.a. på adkomst, parkering, arealbruk, ferdsel i området, hogging/beplantning. Valdresmusea skal levere en slik plan til styret på nyåret.

Styret på 5 medlemmer sitter nå på overtid i den forstand at Sør-Aurdal kommune ikke ville velge nytt styre da kommunestyreperioden var over. Vi arbeider med å endre vedtektene slik at et årsmøte kan velge styre. Saken tar tid, da det nasjonale stiftelsestilsynet må godkjenne dette.

Som man forstår, står utfordringene i kø for styret i Bautahaugen. Vi er likevel ved godt mot, og jobber konfliktløst og hyggelig i styret. Da kan en jo ha håpe at det går bra til sist.

En riktig god jul og godt nyttår til alle støttespillere og endre interesserte i Bautahaugen samlinger.
Rønnaug Sørlie
styreleder.