Sist oppdatert: 19.12.2012 19:58

En hundreårsjubilant

SIGRID HAUGEN
  Hedalen helselag ble stifta i 1913. ”Lagets maal er at øve kristelig kjærlighetsgjerning i Hedalen, der hvor sykdom og alderdom gjør særlig hjælp paakrævet, - og at motarbeide sykdom.”

Denne formålsparagrafen innleder ”Regler for Hedalens sykepleie - og helselag” (nå Hedalen helselag) og ble vedtatt i konstituerende møte på Ildjarnstad skolehus søndag 4. mai 1913.

Julbileumsåret starter med TRETTENDAGSBASAR lørdag 5. januar.
”Trettendagsbasaren” er en svært viktig tradisjon i Hedalen. Helselagsbasar 6. januar begynte de med i 1924. Denne datoen var basardato til og med 1963, og ”nørre” og ”søre” lokalet bytta på å være basararena.

Nå blir basaren arrangert på skolen lørdagskvelden nærmest 13. dag jul, men navnet ”Trettendagsbasaren” har kommet for å bli.

I 1973 skrev Sigrid Aspholt om den første helselagsbasaren: ”Heile bygda var i arbeid for å skaffe gevinster, mest heimelaga da det itte var lett å kjøpe noko da. Kvinnene batt votter, sydde forklær, barneklær, servietter og småduker og likn. Kara spikka sopelimer, laga river, ljåorv, treskeier og -auser.”

Gevinster, heimelaga som kjøpte, tar vi fortsatt i mot med takk!
I anledning jubileet har styret bestemt å gjenoppta tradisjonen med å gå rundt i bygda og selge lodd på forhånd. Ta godt i mot loddselgerne som kan dukke fra nå av og fram til basardagen!

Loddselgerne har også med seg info og tilbud om medlemskap i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som Hedalen helselag er tilslutta. Før i tida var ”heile bygda” medlemmer i helselaget. Den tradisjonen ønsker vi også å gjenopplive!