Sist oppdatert: 28.12.2012 18:33

Hogge ved gratis?

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune gir tillatelse til gratis vedhogst i Brunbakklia. Flere steder står det skog som gjerne kan hogges.

Beboerne på Hedalsheimen ønsker å kunne se nordover mot kirka. Mellom heimen og Hellerud har det vokst så høy skog at den sperrer for utsikten. Ved hovedvegen skal det ryddes skog slik at ny parkeringsplass kan lages kommende år.

Begge steder er det lett å hogge ved. Veger er det flere av, og veden er lett tilgjengelig.

Ønsker du å hogge ved, kan du ta kontakt med Arne Heimestøl på mobil 915 13 528. Vedhogsten bør utføres før lauvet spretter, men det er fint om avtaler gjøres nå. Jeg organiserer dette i samarbeid med planavdelingen i kommunen.