Sist oppdatert: 02.12.2012 18:44

Ville redusere kommunale låneopptak

ARNE HEIMESTØL
  Rådmannen hadde foreslått å bevilge 300 000 kroner til grupperom/ spesialpedagogiske rom og videreføring av prosjekter som er initiert av Hedalen Skoles Venner. I formannskapet sist tirsdag foreslo Magne Damslora å redusere dette beløpet med 200 000 kroner.

– Det er positivt med dugnadsiveren i Hedalen, men én plass må det tas fra, sa Damslora og viste til kommunens voksende lånegjeld.

Dette ville ikke resten av formannskapet være med på, og mot Damsloras stemme gikk formannskapet inn for rådmannens forslag til vedtak.