Sist oppdatert: 08.12.2012 06:58

Vedlikehold av kommunale bygg

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune har hatt stram økonomi gjennom flere år. Dette har blant annet ført til en nedprioritering av vedlikehold av kommunale bygg. I budsjettet for 2013 er det avsatt 51 kr per m2 til dette formålet. Behovet er av Multiconsult i 2008 estimert til 170 kr per m2.

I budsjettet for 2013 er det avsatt 1,5 mill. kroner til slikt vedlikehold. Det er 200 000 mindre enn i inneværende år. Skal en nå den anbefalte summen, trengs det 3,1 millioner kroner ekstra, og da er ikke vedlikeholdsetterslepet (behovet for oppgradering) tatt med. Dette var i 2010 beregnet til 30 millioner kroner.

– Driftstilpasningsprosessen styrer det vi kan få gjort når det gjelder blant annet vedlikehold. Det er langt igjen før kommunen har midler nok til dette og andre oppgaver, sier varaordfører Svein Bakke.