Sist oppdatert: 13.02.2012 06:46

Partiene/listene om videre satsing

ARNE HEIMESTØL
  Budsjett for 2012 er vedtatt, men er det noe mer politikerne kan tenke seg å satse på, og hvordan kan videre tiltak eventuelt finansieres?

Dette uttaler Jan Brede Bøen (FrP):

– Jeg synes kommunen har fått til et bra budsjett ut fra de forutsetningene som ligger til grunn. Det er mange ting jeg kunne tenkt meg mer penger til,  blant annet skole, fjerning av eiendomskatt og øket vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Men så lenge kommunens finansielle situasjon er som den er i dag, er det dessverre ikke plass til noen store krumspring.

– Dersom du kan tenke deg tiltak som koster penger, hvordan kan dette/disse finansieres? 

– Vi må se på fremtiden i Sør Aurdal, og legge til rette for næringsutvikling som igjen vil skape økte inntekter. Først da kan vi snakke om økte budsjetter.