Sist oppdatert: 14.02.2012 07:20

Høyre om sykefravær i SAK

RASMUS PILTINGSRUD OG OLAV KRISTIAN HUSEBY
 

Høyt sykefravær er et tegn på at noe ikke fungerer. Alle arbeidsføre mennesker har et behov for å bidra i en meningsfylt jobb, og for de aller fleste er sykemelding siste utvei.

 

Men sykemelding er nødvendig når man er syk – selv om kommunen har IA-avtale og jobber for å få ned sykefraværet på forskjellige måter; er man syk, er det riktig å sykemelde seg.
 

Problemet er nasjonalt, men vår oppgave er å sørge for et godt arbeidsmiljø i Sør-Aurdal Kommune. Stort sykefravær kan ha flere årsaker og gi mange følger:

  • Det sier oss at det er noen der ute som ikke har det bra – de ønsker å bidra, men får det ikke til.

  • Arbeidets art kan være meget krevende. Noen arbeidsoppgaver i kommunal regi er svært krevende, både fysisk og mentalt.    

  • Problemet kan være jobbrelatert eller privat, eller begge deler. Ved aktiv bruk av egenmeldingsskjemaer, vil en raskt se om sykefraværet er jobbrelatert.

  • Årsaken til sykefraværet må i hvert enkelt tilfelle tas alvorlig.

  • Et høyt sykefravær koster svært mye for vår kommune. Det koster også mye for den det gjelder, i form av dårligere økonomi og lavere livskvalitet.

  • Sykefravær som går utover normale normer, bør raskt følges opp. IA-avtalen setter strenge krav til arbeidstaker, arbeidsgiver og fastlege angående oppfølging i sykmeldingsperioden. Det er god personalpolitikk og god økonomi i å følge opp dette på en ordentlig måte.

Arbeidet for å få ned sykefraværet må prioriteres. Undersøkelser er gjort, men det kreves handlekraft og nøye oppfølging for å oppnå resultater, som vi kan være fornøyd med.