Sist oppdatert: 02.02.2012 06:54

Barnehagene og SFO sommeren 2012

Sør-Aurdal kommune tilbyr sommeråpent i barnehager og SFO.

Barnehagene i Hedalen og Begnadalen samarbeider slik at det er åpent i Hedalen i ukene 28 og 29 og i Begnadalen de to påfølgende ukene.

Det er imidlertid slik at alle barn skal ha minimum tre ukers sammenhengende ferie. Den må tas ut i perioden 2. juli–10. august.

SFO
Kommunen ønsker også gi barn på 1.–4.årstrinn og barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn et tilbud om sommeråpen SFO.