Sist oppdatert: 05.03.2012 07:12

Hedøler som er 80+

TEKST: SIGRID HAUGEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
Arne G. Perlestenbakken har fotografert våre sambygdinger som er 80 år og eldre. Den eldste er 102 år!

Noen bor på Hedalsheimen, noen på Sør-Aurdalsheimen, og mange bor fortsatt i sine heimer rundt omkring i bygda. Serien er en hyllest til alle disse, som har lagt grunnlaget for dagens velstand. De har gjennomlevd et århundre med så store omskiftninger i levekår at dagens unge vanskelig kan forestille seg det.  På Forum ble det sagt så godt: ”Levd liv setter fine spor”.
 

Et dikt av valdresforfatteren Trygve Bjørgo:

På alders høgd
Folk spurde den gråhærde mannen
kor gamal han var.
Han gav dei så ljost eit svar:

”Til hausten fyller eg runde år,
Og slikt har jamnast gjeve meg ære.
No er eg nioåtti
og er på mitt aller beste. –
I alle fall blir eg kje bere!”
"Alderdom" av Olav Rudi:

Livet er kje dans på roser
sjølv om det er er rikt og stort.
Tidleg fekk du sølv i krona,
eiga kraft kom tidt tilkort.

Tidens tann har runer grave
i ditt sterke andletsdrag.
Men det høver slik ein viking
som du enno er i dag.

Nei, du blir nok ikkje gamal
sjølv om du blir krøkt og grå.
Den som ungdom ber i hugen
ingen alderdom bit på.
 

Ingolf Ruste

Martin Brenden

Nils Myrvang
     

Arne Stensrud

Gunvor Brenden

Guri Myrvang
     

Borghild Hermansen

Egon Christiansen

Else Sørlie
     

Gudrun Nes Landsend

Inger Pandur

Ingrid Kulterud
     

Kari Bruskerud

Anne Stugaard

Gudrun Chr. Landsend
     

Ivar Lie

Jørgine Myrvang

Kari Alm Elsrud
     

Målfrid Nordby

Mathea Flattum

Oddvar Amundsplass
     

Ola Nordby

Ole Kulterud

Solveig Kulterud

 
   

Anders Bergsrud

Astrid Eriksen

Gudrun Brenden
     

Gudrun Gunderhuset

Gunhild Skogstad

Guri Lie
     

Ingrid Grøv

Ivar Klemmetsrud

Marie Klemmetsrud
     

Marit Fekjær

Mekkel Lie

Tonette Rundbråten
     

Arnolda Larsen

Asbjørn Storhaugen

Berit Haugelien
     

Emma Storhaugen

Harald Nilsen

Inger Nordby
     

Ivar Bakke

Kjellaug Aaslie

Kjellaug Lie
     

Malvin Haugelien

Margit Aaslie

Oddlaug Aaslie
     

Torolv Slettebråten

Borghild Bjørgan

Gudmund Stugaard
     

Gunhild Synnøve Aspholt

Helga Fekjær

Kari Brenna
     

Melvin Digene

Nils Huset

Oddveig Digene
     

Olaug Åslibråten

Ragna Stugaard

Randi Skredderhuset